Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-25

Skånska Energi AB: Beslut fattade vid Skånska Energi AB:s årsstämma den 23 maj 2014

Styrelsens ordförande, Göran Boijsen, hälsade 217 aktieägare och
gäster välkomna till årsstämman som hölls på Boklunden i Torna
Hällestad.

I sitt inledningsanförande uppehöll sig Göran Boijsen bland annat vid
regeringens rapport om förnybar energi i Sverige.

Verkställande direktören Per Eliasson gav i sitt anförande en rapport
från verksamhetsåret 2013 med bland annat genomförande av ett antal
större projekt som genomförts av Skånska Energi inom framförallt
energieffektiviseringar. Dessutom presenterade han delårsrapporten
för det första kvartalet 2014 som offentliggjorts tidigare under
dagen.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013 och beslutade, i
enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 2,80 kr per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 28 maj 2014.
Utbetal-ningen av utdelningen beräknas ske den 3 juni 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska vara oförändrat
fastställdes av stämman (3,5 prisbasbelopp till ordförande, 1,8
prisbasbelopp till vice ordförande, 1,2 prisbasbelopp till
styrelseledamöter och 0,5 prisbasbelopp till suppleanter).

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolagets styrelse ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter med en
suppleant. Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Göran
Boijsen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha
Pettersson för en tid av två år. Vid årsstämman 2013 valdes Catrine
Buregård, Charlie Nilsson, Dag Olsson och Hans Pettersson till
styrelseledamöter för en tid av två år. Kent Petersson valdes till
suppleant i styrelsen för en tid av två år.

Göran Boijsen valdes till styrelsens ordförande samt Anna
Kristoffersson till vice ordförande.

Till ledamöter i valberedningen utsåg stämman Eva Andersson, Anders
Nilsson (ordförande), Marianne Leo samt Göran Boijsen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes
enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om
ett bemyndigande för styrelsen att utge sammanlagt högst 160 000
A-aktier och 640 000 B-aktier i bolaget i samband med förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen
att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar
vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen
geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/beslut-fattade-vid-skanska...
http://mb.cision.com/Main/1171/9591313/249081.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.