Du är här

2017-05-19

Skånska Energi AB: Delårsrapport jan-mars 2017 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under
perioden januari - mars 2017 till 12,7 Mkr (11,4).
Resultatförbättringen för kvartalet var främst hänförbart till
affärsområde Elnät och Energilösningar. Affärsområde Elnät hade
bättre marginaler till följd av tariffökningar och fler
nyanslutningar, däremot var volymen relativt låg som en konsekvens av
den milda vintern. Affärsområde Energilösningar hade högre beläggning
i serviceverksamheten och försäljningen i sin helhet ökade jämfört
med samma period förra året. Affärsområde Elhandel hade ett
underliggande förbättrat resultat som en följd av förbättrade
marginaler i delar av kundportföljen men har samtidigt tagit högre
kostnader för marknadsföring under det första kvartalet jämfört med
samma period förra året. I affärsområde Produktion belastades
resultatet av torkan i östra Småland, däremot har kraftverkens
elproduktion i Nissan och Rönne å gått bra under perioden.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2017

· Omsättningen uppgick till 86,6 Mkr (81,4).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
12,7 Mkr (11,4).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
12,7 Mkr (11,1).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,2 Mkr (10,9).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,15 kr (1,04).
· Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016
Kv 1 Kv 1 Helår
Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9
Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1 -30,9
Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg
Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9 -31,8
Resultat efter skatt, Mkr 9,5 8,4 -25,0
Resultat efter skatt per aktie, Kr 1,15 1,04 -3,02
Räntabilitet på eget kapital1, % neg 7,3 neg
Räntabilitet på totalt kapital1, % neg 6,3 neg
Eget kapital per aktie, Kr 25,19 31,09 24,04
Soliditet, % 58,3 65,1 59,6
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se
(anders.unger@skanska-energi.se%20)

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
19 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/delarsrapport-jan-mars-201...
http://mb.cision.com/Main/1171/2268954/676799.pdf
http://mb.cision.com/Public/1171/2268954/8759a87b6303c6cb.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.