Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Skånska Energi AB: Delårsrapport jan-sep 2017 Skånska Energi AB (publ)

Skånska Energi uppvisar en god utveckling av omsättning och resultat
under tredje kvartalet 2017.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

· Omsättningen uppgick till 68,8 Mkr (56,2).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
5,0 Mkr (2,0).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
5,0 Mkr (-55,6).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,7 Mkr (-55,8).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,45 kr (-5,25).
· God utveckling av nyanslutningar i nätområdet.
Sammanfattning av januari-september 2017

· Omsättningen uppgick till 222,0 Mkr (197,1).
· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
22,6 Mkr (17,3).

· Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till
22,6 Mkr (-41,6).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21,6 Mkr (-42,3).
· Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,05 kr (-3,94).
· Låga vattenflöden för produktionen i vattenkraftverken.
Inga väsentliga händelser efter balansdagen

Kommentar från Skånska Energis VD Marianne Sernevi:
"Vi har haft ett positivt tredje kvartal 2017 med god utveckling av
både omsättning och resultat. Resultatförbättringen kommer från
affärsområde Elnät som hade ett bra inflöde av nyanslutningar och
från affärsområde Energilösningar där försäljning av större projekt
för fastigheter ökade.

Affärsområde Produktion är fortfarande belastat av låga vattenflöden i
östra Småland även om det under september varit bättre flöden än
väntat. Affärsområde Elhandel belastas av ökade marknads- och
försäljningskostnader som syftar till att skapa tillväxt.

Jag räknar med att resultatet efter finansiella poster exklusive
jämförelsestörande poster kommer att överstiga motsvarande resultat
för 2016 som uppgick till 27,2 Mkr."

Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016
Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår
Omsättning, Mkr 68,8 56,2 222,0 197,1 283,9
Rörelseresultat, Mkr 5,0 -55,6 22,6 -41,6 -30,9
Rörelsemarginal, % 7,2 neg 10,2 neg neg
Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,7 -55,8 21,6 -42,3 -31,8
Resultat efter skatt, Mkr 3,6 -43,6 16,8 -33,1 -25,0
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,45 -5,25 2,05 -3,94 -3,02
Räntabilitet på eget kapital1, % 12,6 neg neg
Räntabilitet på totalt kapital1, % 10,2 neg neg
Eget kapital per aktie, Kr 24,09 23,12 24,04
Soliditet, % 58,3 61,1 59,6
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den

10 november 2017 kl. 08.00 CET.
Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida:
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se. (http://www.skanska-energi.se.%20)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/delarsrapport-jan-sep-2017...
http://mb.cision.com/Main/1171/2387237/749346.pdf
http://mb.cision.com/Public/1171/2387237/a02d97dddcdf4aaf.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.