Du är här

2018-07-31

Skånska Energi AB: Omvandling av aktier

Enligt Skånska Energi AB:s bolagsordning har ägare av A-aktier rätt
att få sådan aktie omvandlad till B-aktie.

Under andra kvartalet 2018 har, på begäran av aktieägare, 33 A-aktier
anmälts för omvandling till B-aktier. Registreringen har verkställts
i juli 2018.

Omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. Det totala
antalet röster uppgår efter omvandlingen till 22 552 767.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter
omvandlingen till 8 277 120 aktier, varav 1 586 183 A-aktier och 6
690 937 B-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44, 0736-65 07 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli
2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och
utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör
inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/omvandling-av-aktier,c2572697
http://mb.cision.com/Main/1171/2572697/876343.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.