Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-24

Skånska Energi AB: Skånska Energis styrelse planerar att ansöka om avnotering

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) planerar att ansöka om
avnotering av aktierna mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden
och mycket begränsade aktiehandeln.

Mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade
handeln i Skånska Energis B-aktier på Nasdaq First North planerar
styrelsen att ansöka om avnotering av aktierna.

Styrelsen har begärt ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden och
Nasdaq Stockholm har yttrat sig över Skånska Energis framställan till
nämnden. I uttalandet (AMN 2019:15), som under morgondagen kommer att
bli tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se, meddelar nämnden
följande.

"I det nu aktuella fallet är … , som nämnden förstår Nasdaqs yttrande,
noteringskraven inte längre uppfyllda. För fortsatt notering av
Skånska Energi-aktien skulle börsen enligt yttrandet komma att kräva
att bolaget vidtar åtgärder för en ökad free float och likviditet.
God sed på aktiemarknaden kan, i linje med vad nämnden tidigare
uttalat, inte anses kräva att Skånska Energi vidtar sådana åtgärder
(jfr AMN 2016:12).

Under förutsättning att börsen meddelat Skånska Energi att
fortsatt notering kräver att åtgärder av nämnt slag vidtas, kan
enligt nämndens mening, som utgångspunkt, även bolaget ansöka om
avnotering utan att det strider mot god sed på aktiemarknaden. Med
hänsyn till att Skånska Energi, förutom moderbolaget Kraftringen, har
dels en stor minoritetsägare med drygt en fjärdedel av aktierna i
bolaget, dels omkring 500 mindre aktieägare får emellertid, enligt
nämndens mening, god sed anses påbjuda att Skånska Energi ansöker om
avnotering först efter det att marknaden informerats om
avnoteringsplanerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig
att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av
informationen. Enligt nämndens mening bör därför ansökan om
avnotering ges in tidigast tre månader efter det att marknaden
informerats om avnoteringsplanerna, förutsatt givetvis att
noteringskraven inte heller då är uppfyllda."

Nasdaq Stockholm har med anledning av den förutsättning som
Aktiemarknadsnämnden uppställer i början av det andra citerade
stycket ovan bekräftat till Skånska Energi att fortsatt notering
skulle kräva åtgärder för ökad så kallad free float och likviditet.

Skånska Energi informerar genom detta pressmeddelande om planerna på
att ansöka om avnotering av Skånska Energis aktier. Styrelsen avser
att ansöka om avnotering tidigast tre månader efter dagen för
pressmeddelandet och endast om noteringskraven inte heller då är
uppfyllda.

En avnotering innebär bland annat att aktierna inte längre är föremål
för organiserad handel på First North och att bolaget inte längre är
skyldigt att lämna information till marknaden i enlighet med reglerna
på First North och EU:s marknadsmissbruksförordning. Äganderätten
till aktierna påverkas dock inte och aktieägarna har kvar sina
rättigheter enligt aktiebolagslagen.

Denna information är sådan som Skånska Energi AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 24 april 2019 kl 17.30.

För ytterligare information kontakta:
Marianne Sernevi, VD och Koncernchef
Tel växel: 046-507 00
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom
och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom
klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/skanska-energis-styrelse-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.