Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-03

Skanska föreslår lägre utdelning än väntat

wysiwyg_image

Byggbolaget Skanska redovisar minskande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 9,0 procent till 40 350 miljoner kronor (44 365).

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 51,6 miljarder kronor (42,3).

"Byggverksamheten hade ett framgångsrikt fjärde kvartal och helår. Strategin med selektiv anbudsgivning och tydligt kommersiellt fokus fortsätter att underbygga en stark leverans. Vi har hanterat materialbrist, kostnadsökningar och andra marknadsutmaningar väl", skriver vd Anders Danielsson i rapporten.

Han fortsätter.

"Orderingången var imponerande i fjärde kvartalet och har varit stabil för hela året. Orderstocken är på en historiskt hög nivå. Lönsamheten har varit stark och rörelsemarginalen för helåret översteg vårt uppsatta mål", skriver Skanska-chefen.

Samtliga tre huvudmarknader, Norden, Europa och USA bidrog till den stabila leveransen.

Rörelseresultatet blev 3 530 miljoner kronor (3 627), med en rörelsemarginal på 8,7 procent (8,2).

Resultatet före skatt var 3 731 miljoner kronor (3 562).

Resultatet efter skatt blev 3 006 miljoner kronor (3 079). Resultat per aktie hamnade på 7,28 kronor (7,45).

I utdelning föreslås 7,50 kronor per aktie (7,00+3,00).

Skanska genomför kostnadsbesparingar inom området för bostadsutveckling.

"Bostadsmarknaden är cyklisk och jag är övertygad om att efterfrågan på moderna, energieffektiva bostäder kommer tillbaka när den makroekonomiska situationen stabiliseras", uppger Skanska-chefen.

Han kommenterar också kommersiell fastighetsutveckling.

"Aktiviteten på hyresmarknaden har fortsatt vara lägre och uthyrning kommer fortsätta att vara en prioritet för det kommande året. I fjärde kvartalet bidrog projektstarten av två bostadshyresprojekt i Köpenhamn och Seattle till att öka andelen bostadshyresfastigheter i portföljen."

Skanska upprepar sina utsikter med undantag av två områden. Marknaden för brittiskt anläggningsarbete har blivit sämre och pekar nu mot en svag marknad kommande tolv månader. I USA har marknaden för husbyggande blivit bättre och bolaget spår nu en stark marknad kommande tolv månader.

I Sverige upprepar Skanska att man spår ett stabilt husbyggande, en svag bostadsmarknad och en stabil marknad för anläggningsbyggande.