Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

SKANSKA: GOODWILLNEDSKRIVNING DROG NED VINSTEN - SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggbolaget Skanskas rörelseresultat i det
fjärde kvartalet 2019 var lägre än analytiker hade räknat med i Infronts
sammanställning men resultatet påverkades negativt av goodwillnedskrivningar
på 467 miljoner. Utdelningen höjdes med 25 öre per aktie.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Goodwillnedskrivning drar ned resultat . Skanskas rörelseresultat blev 2.453
miljoner kronor i fjärde kvartalet. Väntat var 2.671 miljoner kronor, enligt
Infronts snittestimat baserat på tre analytikers prognoser. Resultatet
påverkades negativt av goodwillnedskrivningar om 467 miljoner kronor i
byggverksamheten i Storbritannien och bostadsutvecklingen i Norge.

Stabilare svensk bostadsmarknad. Skanska märker av att den svenska
bostadsmarknaden har stabiliserats och ser att köparna kommer tillbaka, men
med ett ändrat beteende. "Man vill gärna köpa och sälja i samma marknad. Det
ger oss en konkurrensfördel, vi kan köra i gång projekt med lägre säljgrad
och det gör vi när vi ser att det är rätt läge", säger Anders Danielsson.

Norsk marknad stabil. För övriga Norden beskriver Skanska den norska
marknaden som stabil medan den finländska har tappat tempo. Marginalen inom
nordisk bostadsutveckling minskade till 7,2 procent i det fjärde kvartalet
(9,6) och var under helåret 9,2 procent (14,2).

Högre orderstock. Orderingången summerade till 49,0 miljarder kronor i
kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 49,7 miljarder. I slutet av
perioden hade bolaget en orderstock om 185,4 miljarder kronor, mot 183,7
miljarder kronor den 30 september. Intäkterna fjärde kvartalet summerade till
51.397 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 48.860 miljoner.

Oförändrade byggintäkter. Skanska byggverksamhet hade i stort sett
oförändrade intäkter i fjärde kvartalet på 42.411 miljoner kronor.
Rörelseresultatet låg på 1.092 miljoner. Resultatet påverkades av en
goodwillnedskrivning om 367 miljoner kronor i den brittiska verksamheten.

Ökade intäkter inom bostadsutveckling. Skanskas bostadsutveckling nådde
intäkter på 5.292 miljoner kronor i fjärde kvartalet, 28 procent högre än
samma månader året innan. Rörelseresultatet låg på 377 miljoner och
påverkades av en goodwillnedskrivning i Norge om 100 miljoner kronor till
följd av lägre volymer än förväntat.

Utdelning höjs med 25 öre. Utdelningen föreslås bli 6:25 kronor per aktie, 25
öre högre än året innan. Väntat för 2019 var 6:58 kronor enligt Infronts
prognossammanställning.

F ler brittiska beslut när brexit klart. Det har under en längre tid funnits
en tvekan i den brittiska marknaden, men Skanska förväntar sig fler beslut
efter att brexit är avklarat. "Vi har sett en tvekan under lång tid bland
privata investerare men under förra året har vi sett att även
infrastrukturprojekt skjuts framåt i tiden på grund av brexit", säger
Skanskas vd Anders Danielsson. Han förväntar sig att det kommer fler beslut
under februari på lite större infrastrukturprojekt. "Jag tror att vi kommer
se en större säkerhet bland investerare också om vad som kommer gälla för
framtiden", säger Skanska-chefen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News