Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

SKANSKA: MARKANT AKTIVITETSÖKNING KOMMERSIELLA HYRESGÄSTER - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skanska ser en tydlig trend i att aktiviteten ökat bland hyresgästerna på den kommersiella fastighetsutvecklingssidan, uppger vd Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

I torsdagens rapport talar bolaget om en osäkerhet bland hyresgäster, men att aktiviteten börjar återupptas och förväntas återhämta sig när företag börjar komma tillbaka till kontoren på våra marknader.

"Vi har sett en ökning i det tredje kvartalet jämfört med tidigare i aktiviteten hos hyresgäster. Det är fler visningar och fler som är ute och söker nya lokaler. Vi ser att företagen kallar tillbaka sina anställda till kontoren, vi ser en tydlig trend av det bland annat i USA och Storbritannien men även på andra håll. Aktiviteten har ökat markant", säger Anders Danielsson.

Prisökningar på vissa material och flaskhalsar i leverantörskedjan kan noteras på alla Skanskas marknader, uppger bolaget i rapporten. Enligt vd:n är läget oförändrat jämfört med tidigare i år.

"Vi behöver säkra projekten innan vi lämnar anbud eftersom det är väldigt volatilt för priserna för olika varor. Vi avstår för att utsätta oss för risken för prisuppgångar och vi har lyckats bra med det, vilket också syns på marginalen som fortsätter att förbättras", säger Anders Danielsson och tillägger att han förväntar sig att Skanska kommer fortsätta att hantera situationen på ett bra sätt.

Skanskas marknadsutsikter för de kommande tolv månaderna, sett till de "pilar" i rapporten som indikerar förändringar, är oförändrade jämfört med vad byggbolaget uppgav i föregående rapport i somras.

Några nyanser du vill lyfta fram?

"Vad gäller byggverksamheten så förväntar vi oss en stabil marknad framåt. Vi förväntar oss att kunder kommer att köra i gång projekt. Vi har sett, åtminstone senaste kvartalet, att kunderna vågar köra i gång både på privata sidan och offentliga byggnader", säger Anders Danielsson men tillägger att det rör sig om en oförändrad marknadsutsikt.
Författare Direkt-SE