Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-03

Skanska: Rapport från Skanskas årsstämma

Vid Skanska AB's årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat
följande beslut:

Utdelningen för 2013 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag
till 6,25 kronor per aktie i utdelning. Avstämningsdag för
utdelningen är den 8 april 2014.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Stuart E Graham, Johan Karlström,
Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Charlotte
Strömberg, Matti Sundberg och Pär Östberg. John Carrig och Nina
Linander valdes till nya styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande omvaldes Stuart E Graham.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall
utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1875 000 kronor.

- Övriga styrelseledamöter: 625 000 kronor.

- Ledamot i styrelsens ersättningskommitté, inklusive ordföranden: 100
000 kronor.

- Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 150 000 kronor.

- Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 125 000 kronor.

- Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 200
000 kronor.

Stämman omvalde KPMG som revisor, med huvudansvarig revisor George
Pettersson.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är
att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga
aktiesparprogrammet aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den
11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Stämman beslutade att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som
förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna
aktier kan, före årsstämman 2015, överlåtas i syfte att täcka vissa
kostnader, som kan uppkomma till följd av de långsiktiga
aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (Seop
2011-2013).

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448
64 29

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på
www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag
med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler,
bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på
bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas
första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika.
Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska/r/rapport-fran-skanskas-arsstamma,c956...
http://mb.cision.com/Main/95/9563509/229110.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.