Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Skanska: Tremånadersrapport, januari-mars 2019

Januari-mars 2019 jämfört med januari-mars 2018

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

· Intäkterna uppgick till 35,1 (37,0) miljarder kronor, justerat för
valutaeffekter minskade intäkterna med 11 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,7) miljarder kronor, justerat
för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 30 procent.

· Resultatet per aktie minskade med 30 procent till 0,87 (1,25)
kronor.

· Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -1,3 (-0,6)
miljarder kronor, enligt IFRS.

· Justerad räntebärande nettofordran/nettoskuld uppgick till 0,9 (31
december 2018; 2,1) miljarder kronor, enligt IFRS.

· Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 27,3 (32,9) miljarder
kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22
procent. Orderstocken uppgick till 190,1 (31 december 2018; 192,0)
miljarder kronor.

· Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 371 (-41) Mkr.
Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och
projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister
och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade
en positiv påverkan.

· Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,3 (1,1)
miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade
rörelseresultatet med 75 procent.

· Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till
9,7 (13,9) procent.

· Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -0,4 (-1,6)
miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och
webcast den 26 april 2019, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på
Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också
kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i
telefonkonferensen, vänligen ring 08-566 426 51, +44 333 300 0804,
eller +1 631 913 1422. Pinkod 25718891#. Denna samt tidigare releaser
finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448
8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448
1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448
0880

Jacob Birkeland, Presschef, Skanska AB, tel 010-449 1957

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och
projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i
Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering
och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder
Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest
komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att
skapa en hållbar framtid.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska/r/tremanadersrapport--januari-mars-20...
https://mb.cision.com/Main/95/2797391/1032297.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.