Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-31

SKF: Årsstämma i AB SKF

Göteborg, 31 mars 2016: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 31 mars
2016 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till
utdelning är den 4 april 2016.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2016 enligt följande:
a) ett fast arvode om 7 294 000 kronor, att fördelas med 1 950 000
kronor till styrelseordföranden och med 668 000 kronor till envar av
övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;
samt

b) ett arvode för kommittéarbete om 883 000 kronor, att fördelas med
226 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 161 000
kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 129
000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 103 000
kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att
ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Lena Treschow Torell,
Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Baba Kalyani, Hock Goh,
Marie Bredberg, Nancy Gougarty och Alrik Danielson.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs
Prestationsbaserade Aktieprogram 2016. Programmet omfattar högst 225
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med
möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under
programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2%
av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier
som kan komma att tilldelas baseras på genomsnittlig TVA-tillväxt
under perioden 2016-2018 jämfört med faktiskt TVA år 2015.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.
Aktiebolaget SKF
(publ)
För ytterligare information:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576;
theo.kjellberg@skf.com

Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104;
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997
miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/arsstamma-i-ab-skf,c9946650
http://mb.cision.com/Main/637/9946650/495090.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.