Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

SKF: Årstämma i AB SKF

Göteborg, 28 mars 2014: Aktiebolaget SKF höll idag årsstämma i
Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till
utdelning är den 2 april 2014.

Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
avseende utökandet av högsta antalet styrelseledamöter från tio till
tolv ledamöter.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2014 enligt följande:
a) ett fast arvode om 5 895 000 kronor, att fördelas med 1 440 000
kronor till styrelseordföranden och med 495 000 kronor till envar av
övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av
för styrelsens ordförande det antal aktier i bolaget av serie B vars
värde efter årsstämman uppgår till 400 000 kronor och för envar av
övriga styrelseledamöter det antal aktier av serie B vars värde efter
årsstämman uppgår till 137 500 kronor; samt

c) ett arvode för kommittéarbete om 918 000 kronor, att fördelas med
210 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 150 000
kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 120
000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 96 000
kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att
ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet ska (i) antalet aktier
fastställas genom att dela beloppet på 400 000 kronor respektive 137
500 kronor med den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien av
serie B enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem
handelsdagar som följer närmast efter den dag då aktien handlas utan
rätt till utdelning 2014 och (ii) värdet av en aktie av serie B i
bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt
noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagarna
närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för
räkenskapsåret 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Ulla Litzén, Tom
Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe
Loughrey, Jouko Karvinen och Baba Kalyani samtidigt som nyval skedde
av Hock Goh och Marie Bredberg.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs
Prestationsbaserade Aktieprogram 2014. Programmet omfattar högst 310
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med
möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under
programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2%
av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier
som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av
uppfyllnad av det TVA-mål som styrelsen fastställt för räkenskapsåret
2014, samt utvecklingen av TVA för räkenskapsåret 2016 jämfört med
räkenskapsåret 2014.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information, kontakta:
Press Relations: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, mobile: 46
706-973260, ingalill.ostman@skf.com

Investor Relations: Marita Björk, 46 31-337 1994, mobile: 46
705-181994, marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597
miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/arstamma-i-ab-skf,c9559934
http://mb.cision.com/Main/637/9559934/226485.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.