Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

SKF: SKF halvårsrapport 2016

Göteborg, 21 juli 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

"Försäljningen andra kvartalet uppgick till 18,4 miljarder. Den
organiska försäljningen utvecklades enligt våra förväntningar, 4%
högre än förra kvartalet och 4% lägre än andra kvartalet föregående
år.

Trots att de olika marknaderna är fortsatt utmanande ser vi resultaten
från våra kostnadsbesparingar, och vinstökningsprogrammet inom
Automotive, vilka utvecklades enligt plan. Detta bidrog till en
rörelsemarginal på 11% exklusive engångskostnader. Ett kassaflöde på
hela 1,2 miljarder kronor (exklusive avyttringar och förvärv)
genererades, vilket var cirka 500 Mkr högre än förra året. Denna
återhämtning är ett tecken på att vi är på rätt spår i vårt arbete
att forma SKF till ett mer resurssnålt, kundfokuserat och
konkurrenskraftigt företag.

Konsolideringen av tre fabriker i Nordamerika tillkännagavs den 9
juni, inklusive en investering på 150 Mkr i uppgraderingar av
tillverkningsprocesser. Detta är den senaste investeringen i vårt
pågående program för att göra produktionen mer flexibel,
konkurrenskraftig och bättre lämpad att betjäna våra kunder.

Avyttringarna av Kaydon velocity control-och
fly-by-wire-verksamheterna slutfördes den 30 juni. Dessa affärer
genererade 3 125 Mkr, vilket bidrog positivt till kassaflödet i
kvartalet. Effekten på periodens resultat var -380 Mkr, vilket i
huvudsak hänför sig till skatter som vi ska betala under kommande
kvartal. Sammanlagt har mer än 4 miljarder kronor inbringats genom
att avyttra verksamheter som ligger utanför vår kärnverksamhet under
de senaste 12 månaderna.

Framledes ser vi tecken på en marknadsstabilisering. När vi nu går in
i tredje kvartalet 2016, förväntas efterfrågan på SKFs produkter och
tjänster att vara relativt oförändrad jämfört med samma period
föregående år. Sekventiellt sett förväntas efterfrågan bli svagare,
vilket överensstämmer med normalt säsongsmönster."

Nyckeltal, Mkr Kv2 Kv2 2015 Halvår 2016 Halvår 2015
2016
Försäljning 18 19 961 36 090 39 415
370
Rörelseresultat exkl. 2 020 2 577 3 992 4 953
engångsposter
Rörelsemarginal exkl. 11,0 12,9 11,1 12,6
engångsposter, %
Engångsposter i rörelseresultatet -145 -194 -242 -849
Rörelseresultat 1 875 2 383 3 750 4 104

Rörelsemarginal, % 10,2 11,9 10,4 10,4
Resultat före skatt exkl 1 801 2 435 3 556 4 602
operationella och finansiella
engångsposter
Resultat före skatt 1 656 2 241 3 314 3 833

Nettokassaflöde efter 4 225 1 654 4 735 2 642
investeringar, före finansiering

Försäljningsförändring år-över-år, %: Organisk Struktur Valuta
Totalt

Kv2 2016 -4,4 -0,6 -3,0 -8,0
Halvår 2016 -5,3 -0,7 -2,4 -8,4

Organisk Europa Nordamerika Latinamerika Asien Mellanöstern
försäljnings & Afrika
-förändring
per region
år
-över-år, %:
Kv2 2016 1,8 -13,1 -2,1 -5,9 1,8
Halvår 2016 -0,1 -12,1 -2,8 -7,5 1,4

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt
oförändrad för koncernen, samt för både Fordon och Industri.
Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa, relativt oförändrad i
Latinamerika, något lägre i Asien och betydligt lägre i Nordamerika.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för
koncernen. Efterfrågan för Industri förväntas blir något lägre och
för Fordon förväntas den bli lägre. Efterfrågan förväntas bli
relativt oförändrad i Latinamerika, något lägre i Asien och
Nordamerika och lägre i Europa.

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli 2016 kl. 09.00: tel.
08 5065 3936.

All information angående SKFs halvårsrapport 2016 finns på SKFs
webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 och enligt lagen om värdepappersmarknaden .
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för
offentliggörande den 21 juli 2016 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: +46 31-337 2104, mobile: +46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997
miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/skf-halvarsrapport-2016,c2049159
http://mb.cision.com/Main/637/2049159/542437.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.