Du är här

2018-07-19

SKF: SKF halvårsrapport 2018

Göteborg, 19 juli 2018

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

"Vår rekordstart på 2018 fortsätter även under andra kvartalet.
Försäljningen ökade organiskt med 9% till 22,6 miljarder kronor och
vårt rörelseresultat uppgick till 2,925 miljoner kronor - SKFs högsta
rapporterade kvartalsresultat någonsin. Vår rörelsemarginal
fortsätter att förbättras och ligger nu på 12,9%. Vi hade också ett
starkt kassaflöde på 2,2 miljarder.

Industriverksamheten hade ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på
14,6% och en organisk tillväxt på 10,7%, med en stark tillväxt i både
Asien och Europa. Vi såg också en starkare tillväxt i Nordamerika, om
än på en lägre nivå. Sett per industri kunde vi konstatera en
särskild ökning inom tung industri och industriella drivsystem.

Fordonsverksamheten genererade en stark rörelsemarginal på 8,9%,
vilket främst beror på god efterfrågan på lastbilar och lätta fordon.
Den organiska tillväxten låg på 5,2%, vilket är ett tydligt tecken på
att vi fortsätter att överträffa produktionsnivåerna för fordon.

Vi fortsätter att investera i utvecklingen av våra värdeerbjudanden
genom att öppna ett REP-center (center för prestanda för roterande
utrustning) i Göteborg. Centrets team av maskinspecialister kommer
att fungera som ett nordiskt nav för övervakning av anslutna maskiner
samt ha en central roll i utvecklingen av nya logistiklösningar för
reservdelar och rekonditioneringstjänster.

Under de senaste 18 månaderna har vi ökat produktionstakten för att
garantera höga servicenivåer för våra kunder. Som vi förutsåg och
kommunicerade i april justerades produktionsnivån under andra
kvartalet för att undvika för stora varulager. När vi nu går in i
tredje kvartalet 2018 förväntar vi oss en fortsatt tillväxt, både
inom industri- och fordonsverksamheten."

Nyckeltal, Mkr Kv2 2018 Kv2 2017 Halvår 2018 Halvår 2017
Försäljning 22 620 20 229 43 180 39 830
Rörelseresultat 2 925 2 315 5 550 4 610
Rörelsemarginal, % 12,9 11,4 12,9 11,6
Resultat före skatt 2 783 2 057 5 208 4 182
Nettokassaflöde efter 2 182 2 304 2 441 2 368
investeringar, före
finansiering
Resultat i kronor per aktie 4,25 2,51 8,02 5,61
efter skatt

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv2 Organisk Struktur Valuta
Totalt

SKF-koncernen 9,0 -0,6 3,4 11,8
Industri 10,7 -0,9 3,9 13,7
Fordon 5,2 0,0 2,4 7,6

Försäljningsförändring år-över-år, %, Halvår Organisk Struktur
Valuta Totalt

SKF-koncernen 8,3 -0,7 0,8 8,4
Industri 9,6 -1,0 1,2 9,8
Fordon 5,3 0,0 0,0 5,3

Försäljningsförändring per Europa Nord Latin Asien Mellanöstern
region år-över-år, %, Kv2 -amerika -amerika & Afrika

SKF-koncernen 8,7 5,3 -3,5 17,2 5,6
Industri +++ + --- +++ +
Fordon +/- ++ +/- +++ ---

Försäljningsförändring per Europa Nord Latin Asien Mellanöstern
region år-över-år, %, -amerika -amerika & Afrika
Halvår
SKF-konceren 8,2 4,2 -1,5 15,3 9,2
Industri +++ +/- -- +++ +++
Fordon + ++ ++ +++ ---

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv3 jämfört med kv3 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för
koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas
bli avsevärt högre i Asien, högre i Europa och Nordamerika och något
lägre i Latinamerika.

Prognos för kv3 2018

· Finansnetto: -200 miljoner kronor.
· Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att bli cirka +180
miljoner kronor jämfört med 2017, baserat på valutakurser per 30 juni
2018.

Prognos för 2018

· Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka
28%.

· Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 400
miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2018 kl. 09.00: tel.
08 5065 3942.

All information angående SKFs halvårsrapport 2018 finns på SKFs
webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08.00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick till SEK 77
938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/skf-halvarsrapport-2018,c2577686
http://mb.cision.com/Main/637/2577686/880642.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.