Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

SKF: SKF niomånadersrapport 2017

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

"Tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt organisk tillväxt och
förbättrad rörelsemarginal.

Försäljningen uppgick till 18,6 miljarder kronor, vilket innebar en
organisk ökning med 8%. Industriverksamheten ökade med 9,5%, med en
kraftig tillväxt i samtliga regioner. Fordonsverksamheten ökade med
4,9%.

Nettoskuldsättningen minskade med 1,3 miljarder kronor, vilket betyder
att vi hamnar under vårt mål på en nettosskuldsättningsgrad på 80%.

Vårt justerade rörelseresultat låg på 2,2 miljarder kronor, en ökning
med 400 miljoner kronor från förra året som ger ett justerat
rörelseresultat på 11,9%. Inom fordonsverksamheten har det justerade
rörelseresultatet fortsatt att stärkas och uppgick till 7,6%, vilket
beror på ökade volymer och kostnadskontroll. Industriverksamheten
genererade en avsevärt bättre justerad rörelsemarginal på 13,8%,
beroende på ökade försäljningsvolymer och förbättrat
kapacitetsutnyttjande.

Vi har under kvartalet sett en positiv effekt av de prishöjningar inom
industriell distribution som vi meddelade under första halvåret. I
den mån avtalsvillkoren tillåter har vi även höjt priserna till
OEM-kunder.

Den 24 oktober tillkännagav vi det senaste steget i konsolideringen av
vår tillverkningskapacitet. Vi utökar vår tillverkningsenhet för
tätningslösningar i Salt Lake City, Utah, samtidigt som vi avvecklar
enheten i Seneca, Kansas.

En ny serie sfäriska rullager för vindsegmentet har utvecklats i
Göteborgsfabriken. Dessa lager kommer att vara bland de första som
testas på Sven Wingquist Test Centre i Schweinfurt, Tyskland.

Vi gör fortsatt stora framsteg i utvecklingen av vårt värdeerbjudande
för prestanda inom roterande utrustning. Ett aktuellt exempel är
IMx-8, en fjärrstyrd lösning för tillståndsövervakning som ett
nordiskt rederi har valt för att förbättra driftsäkerheten i
fartygsflottan som omfattar 10 olje- och kemikalietankrar. Det
kompakta systemet är en driftklar lösning som är kompatibelt med
deras nuvarande underhållssystem. Sensorer läser av maskinkomponenter
och överför signaler online till SKFs certifierade
fjärrdiagnostikcenter i Hamburg, Tyskland, där specialister
rapporterar avvikelser i maskinerna.

När vi nu går in i fjärde kvartalet förväntas en fortsatt ökning i
alla större regioner, vilket framgår av marknadsutsikterna."

Nyckeltal, Mkr Kv3 2017 Kv3 2016 Jan-Sep 2017 Jan-Sep 2016
Försäljning* 18 627 17 862 58 457 53 857
Justerat rörelseresultat** 2 211 1 811 7 004 5 803
Justerad rörelsemarginal**, 11,9 10,1 12,0 10,8
%
Jämförelsestörande -246 380 -429 138
poster**
Rörelseresultat 1 965 2 191 6 575 5 941
Rörelsemarginal, % 10,5 12,2 11,2 11,0
Justerat resultat före 1 938 1 669 6 303 5 225
skatt**
Resultat före skatt 1 692 2 049 5 874 5 363
Nettokassaflöde efter 681 1 554 3 049 6 289
investeringar, före
finansiering

* Från och med 1 januari, 2017 klassificeras kassarabatter som en
reducering av Försäljning. Tidigare publicerade siffror har räknats
om.

** Se sidan 15 i rapporten för definitioner.
Försäljningsförändring år-över-år, % Organisk Struktur Valuta
Totalt

Kv3 2017 8,0 -0,7 -3,0 4,3
Jan-Sep 2017 8,2 -2,0 2,3 8,5

Organisk Europa Nord Latin Asien Mellanöstern
försäljningsförändring per -amerika -amerika och Afrika
region år-över-år, %
Kv3 2017 6,3 3,3 14,1 11,8 23,3
Jan-Sep 2017 4,7 8,7 11,9 12,2 15,3

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2017

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för
koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas
bli högre i Europa, Nordamerika och Asien och betydligt högre i
Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt
oförändrad för koncernen, men också för Industri och Fordon.
Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa och relativt
oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika.

En telefonkonferens kommer att hållas den 31 oktober 2017 kl. 14.00:
tel. 08 5065 3936.

All information angående SKFs Niomånadersrapport 2017 finns på SKFs
webbplats.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 13.00
CET.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet
omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787
miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skf/r/skf-niomanadersrapport-2017,c2379360
http://mb.cision.com/Main/637/2379360/744419.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.