Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

SKF: SKF Rapport första kvartalet 2019

Göteborg, 25 april 2019

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

"Under det första kvartalet utvecklades efterfrågan som förväntat.
Försäljningen uppgick till 21,3 miljarder kronor och den organiska
försäljningsutvecklingen var relativt oförändrad jämfört med förra
året. Kvartalets rörelseresultat på 2,7 miljarder kronor var starkt.

Vår rörelsemarginal låg på 12,5% eftersom den gynnsamma
prisutvecklingen och ansträngningarna för att minska vår
underliggande kostnadsbas fortsätter att ge resultat. Detta är
särskilt glädjande eftersom ökade råmaterialpriser hade en negativ
effekt på kvartalets resultat. Kassaflödet låg på 684 miljoner kronor
(259 föregående år), vilket är en väsentlig förbättring jämfört med
förra året. Vi har dock fortsatt fokus på att ytterligare förbättra
kassaflödet under 2019.

Industriverksamheten redovisade en stark rörelsemarginal på 15,4%
(15,0% föregående år) och en organisk tillväxt på 3%. Försäljningen
ökade på alla våra huvudmarknader: Europa, Asien och Nordamerika.

Fordonsverksamheten redovisade en rörelsemarginal på 5,5% (7,7%
föregående år) och en negativ organisk försäljningsutveckling på
5,9%. Verksamheten påverkades negativt av de betydligt lägre
försäljningsvolymerna i Nordamerika och de lägre
försäljningsvolymerna i Europa och Asien. Generellt hade vi ett
bättre resultat på lastbilsmarknaden än på personbilsmarknaden i
samtliga regioner, med undantag för Latinamerika där vi kunde
konstatera en stark försäljning även inom personbilssegmentet.

Vi fortsätter lägga stor vikt vid att stärka balansräkningen,
förbättra kassaflödet och minimera påverkan av kostnadsinflationen.
Dessa ansträngningar ger resultat och jag är övertygad om att SKF har
en mycket stark ställning på en marknad med vikande efterfrågan.

Under andra kvartalet 2019 förväntar vi oss volymer som är något lägre
för koncernen, relativt oförändrade för industriverksamheten och
lägre för fordonsverksamheten."

Nyckeltal, Mkr Kv1 2019 Kv1 2018
Försäljning 21 278 20 560
Rörelseresultat 2 658 2 625
Rörelsemarginal, % 12,5 12,8
Resultat före skatt 2 442 2 425
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 684 259
Resultat i kronor per aktie efter skatt 3,77 3,77

Försäljningsförändring Organisk Struktur Valuta Totalt
år-över-år, %, Kv1
SKF-koncernen 0,3 -2,5 5,7 3,5
Industri 3,0 -3,6 6,0 5,4
Fordon -5,9 0,0 5,0 -0,9

Organisk Europa Nord Latin Asien Mellanöstern
försäljningsförändring per -amerika -amerika och Afrika
region år-över-år, %, Kv1
SKF-koncernen 0,9 0,1 2,1 0,0 -8,3
Industri ++ ++ + + --
Fordon -- --- ++ -- ---

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv2 2019 jämfört med kv2 2018
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre
för koncernen med relativt oförändrad efterfrågan för Industri och
lägre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli något lägre i Europa,
Asien och i Nordamerika och högre i Latinamerika.

Prognos för kv2 2019

· Finansnetto: -240 miljoner kronor
· Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +110
miljoner kronor jämfört med kv2 2018, baserat på valutakurser per 31
mars 2019.

Prognos för 2019

· Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%
· Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 800
miljoner kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 25 april kl. 09:00, tel:
0850692180 (Conf ID: 9198512)

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar
tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85
713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skf/r/skf-rapport-forsta-kvartalet-2019,c2795776
https://mb.cision.com/Main/637/2795776/1031486.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.