Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

SKF: SKF Rapport första kvartalet 2020: fortsätter att leverera starkt resultat och kassaflöde

Göteborg, 23 april 2020

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

"Vi har levererat ännu ett kvartal med ett starkt resultat, trots
minskad efterfrågan förknippad med covid-19-pandemin. Vårt
kassaflöde och vår likviditet är fortsatt stark. Vi har fortsatt att
investera i innovation, optimera verksamheten och minska våra
kostnader.

Den organiska försäljningen minskade med nästan 9% till 20,1 miljarder
kronor. Försäljningen minskade med 10% i Asien, med 9% i Europa och
med 12% i Nordamerika, men ökade med nästan 4% i Latinamerika.
Försäljningen påverkades i de flesta regioner av såväl nedstängningar
införda av myndigheter som en lägre underliggande efterfrågan.

Trots denna utveckling var den justerade rörelsemarginalen på 12,8%
(12,8% förra året) för det första kvartalet mycket stark, med ett
justerat rörelseresultat på 2 572 miljoner kronor (2 720 förra året).
Kassaflödet på 1 930 miljoner (684) var även det starkt.

Industriverksamheten redovisade en justerad marginal på 15,5% (15,8%)
trots att den organiska försäljningen minskade med nästan 7%.

Fordonsverksamheten, som från mitten av mars väsentligt påverkades av
kundernas nedstängningar i Europa, levererade en justerad marginal på
5,7%. Detta var i linje med förra årets resultat trots att den
organiska försäljningen minskade med mer än 13%.

Myndigheternas försiktighetsåtgärder och en generellt lägre
efterfrågan påverkar många av de regioner och industrier där SKF är
verksamt. Detta blev särskilt märkbart de två sista veckorna i mars
då vi hade en kraftig nedgång i försäljningen på 25% jämfört med
förra året.

I till exempel Indien och Sydostasien har våra fabriker varit stängda
i enlighet med myndigheternas instruktioner. Även vissa av våra
fabriker i Italien har varit stängda undantaget de som levererar till
kritiska industrier. Fabriker i de flesta andra länder har fortsatt
att vara i drift, men på en lägre kapacitetsnivå givet den lägre
efterfrågan.

Vi arbetar ihärdigt för att säkerställa att våra fabriker är säkra att
arbeta på, med ett ökat fokus på personlig hygien och välmående. Våra
kollegor världen över har gjort ett fantastiskt jobb med att fortsatt
ha fokus på våra kunder trots exceptionellt utmanande omständigheter
i många ekonomier och samhällen.

Vi vidtar även åtgärder för att dämpa den finansiella påverkan från
den rådande situationen. Detta inbegriper fabriksstängningar,
minskade kostnader och antal anställda, samt ökad flexibilitet inom
arbetskraften. Detta är svåra men nödvändiga steg som vi, på ett
ansvarsfullt sätt, behöver ta för att skydda verksamheten och
säkerställa att vi har förutsättningarna att komma ut från den här
krisen som ett ännu starkare SKF.

Vi förbereder verksamheten för en rad olika scenarier givet
utvecklingen på efterfrågan, och vi känner oss trygga med att vi
kommer kunna agera utifrån hur situationen utvecklas. SKF har en
stark finansiell position och har historiskt haft motståndskraftiga
marginaler samt ett starkt kassaflöde även i en nedgång. Med detta i
beaktande, och givet osäkerheten i den nuvarande ekonomiska
situationen, är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på
efterfrågan för det andra kvartalet."

Nyckeltal, Mkr Kv1 2020 Kv1 2019
Försäljning 20 085 21 278
Justerat rörelseresultat 2 572 2 720
Justerad rörelsemarginal, % 12,8 12,8
Rörelseresultat 2 268 2 658
Rörelsemarginal, % 11,3 12,5
Resultat före skatt 1 856 2 442
Justerat resultat före skatt 2 160 2 504
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 930 684
Resultat i kronor per aktie efter skatt 2,75 3,77
Justerat resultat i kronor per aktie efter skatt 3,41 3,91

Försäljningsförändring år-över-år, % Organisk Struktur Valuta
Totalt

SKF-koncernen -8,6 0,1 2,9 -5,6
Industri -6,7 0,1 3,0 -3,6
Fordon -13,3 - 2,9 -10,4

Organisk Europa Nord Latin Asien Mellanöstern
försäljningsförändring per -amerika -amerika och Afrika
region år-över-år, %
SKF-koncernen -8,8 -11,7 3,5 -10,4 5,6
Industri -- --- + -- +/-
Fordon --- --- +/- --- +++

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv2 2020 jämfört med kv2 2019
De industrier och regioner där SKF är verksamt påverkas av initiativ
från myndigheter och kunder kopplade till spridningen av Covid-19.
Som ett resultat av denna väsentliga nivå av osäkerhet är det inte
möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det andra
kvartalet.

Prognos för kv2 2020

·
Finansnetto: -250miljoner kronor

Prognos för 2020

·
Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 29%.

· Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 3 300
miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 23 april kl. 08:00, tel: 08
5661 8467 (Conf ID: 2975346)

http://investors.skf.com/sv/rapporter-och-presentationer

Aktiebolaget SKF
(publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 23 april kl. 07:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail:
theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail:
patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager,
tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar
tjänster såsom teknisk support, underhållsservice,
tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF
är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka
17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86
013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skf/r/skf-rapport-forsta-kvartalet-2020--fort...
https://mb.cision.com/Main/637/3094669/1234373.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.