Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Skiljedom har meddelats om Bredband2:s förvärv av utestående aktier i A3. Priset bestäms till 19,33 kr per aktie i A3, vilket motsvarar Bredband2:s yrkande i tvisten.

Bredband2 förvärvade efter ett offentligt uppköpserbjudande i september 2020 och begäran om tvångsinlösen i december 2020 samtliga aktier i A3. Förvärvet slutfördes genom förhandstillträde av utestående aktier i april 2021. Skiljenämnden har idag meddelat dom i tvångsinlösenförfarandet och fastställt priset för tvångsinlösta aktier till 19,33 kr per aktie i enlighet med Bredband2:s yrkande.

  • Det här är ett viktigt steg i förvärvsprocessen som undanröjer en viss osäkerhet i fråga om det totala förvärvspriset på A3-aktierna. Även om skiljedomen kan överklagas känner vi oss komfortabla med att vår inställning i tvisten fått genomslag i skiljedomen, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Författare Cision