Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

SkiStar AB: Delårsrapport

september 2019 ? november 2019

TIDIG SÄSONGSSTART OCH FINA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR JUL- OCH NYÅRSHELGEN

Första kvartalet

* Nettoomsättningen för det första kvartalet minskade med 75 MSEK, 38
procent, till 121 MSEK (196) jämfört med föregående år.
* Resultat efter skatt för det första kvartalet minskade med 101 MSEK,
70 procent, till -245 MSEK (-144) jämfört med föregående år.
* Resultat per aktie uppgick till -3:03 SEK (-1:73), en minskning med
75 procent.
* Samtliga destinationer är öppna och närmare 80 procent av säsongens
logiförsäljning är uppbokad!

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger tf VD Anders Örnulf:

Vintern kom tidigt med både kyla och snö på samtliga destinationer, vilket
medfört goda förutsättningar för snöproduktion och har inneburit både en
tidig säsongsstart och att våra anläggningar är i fantastiskt skick inför
jul- och nyårshelgen.

Resultat efter skatt minskar med 101 MSEK i perioden. Den största
förklaringen är att det är en minskning av reavinsterna från vår
fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär om 78 MSEK. Detta ska ses som
en periodiseringseffekt. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på tomtmark,
lägenheter och Vacation Club-andelar på våra destinationer. Periodens
reavinst är i linje med förväntat utfall, men är inte jämförbart med
fjolårets reavinst vid denna tidpunkt då två större projekt avyttrades i
Sälen under hösten 2018. En andra större förklaring är de ovanligt
gynnsamma väderförhållanden för snöläggning och övrigt arbete med
iordningsställande av nedfarter som försäsongen erbjudit. Detta har medfört
olika kostnader, främst relaterat till tidigarelagd snöläggning, men har
också inneburit ett tidigt öppnande för våra gäster. Resultateffekten
uppgår till -10 MSEK i Q1, dock oförändrad sett över hela säsongen.

Bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars
logiförmedling, är i paritet med fjolåret och innebär att närmare 80
procent av säsongens bedömda logiförsäljning redan är uppbokad. Härnäst
väntar en stark jul- och nyårsperiod men hög beläggning. Vi kan även se en
ökad trend med semester på hemmaplan på den svenska marknaden. Den
gynnsamma svenska kronan har även påverkat den utländska marknaden där vi
kan se ökad tillväxt i antal gäster, framför allt från Danmark.

Inför säsongen har större investeringar gjorts i vår kärnverksamhet. Med
nya nedfarter, förstärkt snöproduktion och utveckling av befintliga
skidområden kan våra gäster möta en fantastisk vinterupplevelse och
skidprodukt på våra anläggningar. Utöver det så ser vi fram emot att
välkomna de första gästerna som landar på Scandinavian Mountains Airport,
flygplatsen mellan Sälen och Trysil, som öppnar för trafik den 22 december
med direktlinjer från fem svenska och två danska destinationer samt en från
Storbritannien. SkiStar är en av många aktieägare i det som ska bli en
katalysator för tillväxt i regionen.

Nytt för i år är även att EQPE är leverantör av våra arbetskläder.
Utomhusarbetet på våra destinationer ställer höga krav på att kläderna är
funktionella, bekväma och tåliga, för att tillgodose och möta alla typer av
utmaningar. Tidigare personalkläder har skänkts till en svensk
biståndsorganisation som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för
människor i utsatta länder och för en rättvisare resursfördelning.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17,
får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingavtal
för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden
redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansomslutning stiger som
en effekt av detta med 790 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex
procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 16 i
rapporten.

Vi ser med tillförsikt fram emot ännu en bra vintersäsong på våra sex
destinationer och jag hoppas att vi ses i våra pister!

Anders Örnulf
Tf Verkställande direktör

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 december 2019 klockan
07.30 CET.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap.
Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen
samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt
St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge
30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning
med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment;
Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

Ytterligare information lämnas av:
Anders Örnulf, tf Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80

Bilaga

* Delårsrapport sep-nov 2019_20 SkiStar AB

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.