Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-05-16

Skog: Blandat rapportutfall i sektorn i 1 kv - SIX Estimates

(SIX) Skogsbolagens delårsrapporter visade ett blandat utfall
när siffrorna för årets första kvartal presenterades. På
uppsidan slog UPM-Kymmene, Holmen och Metsä Boards analytikernas
prognoser, medan Billerud och Stora Enso inkom i linje med
konsensusestimaten, samtidigt som SCA presenterade en rapport
som inte lyckades matcha förväntningarna.
Det framgår av SIX genomgång av sektorn efter bolagens
delårsrapporter.
Nedan följer utfallet i det första kvartalet jämfört med SIX
Estimates konsensusförväntningar. Siffrorna avser resultat före
skatt, förutom för SCA och Metsä Board som avser justerat
rörelseresultat.

Bolag Valuta Prognos Utfall Diff Diff %

UPM-Kymmene EUR 86 141 +55 +64
Holmen SEK 504 427 +133 +36
Metsä Board EUR 5 4 +1 +25
Billerud SEK 128 132 +4 +3
Stora Enso EUR 88 90 +2 +2
SCA SEK 2.103 1.834 -269 -13

UPM-Kymmene presenterade en rapport som slog analytikernas
förväntningar med råge. Resultatet före skatt uppgick till 141
miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 86 miljoner euro
enligt SIX Estimates analytikerenkät med 13 deltagare.
Vidare höjde skogsbolaget utsikterna för det första halvåret
2012 och spår därefter att det justerade rörelseresultatet för
perioden blir något högre än vad det var under det andra
halvåret av 2011.
Bank of America Merrill Lynch säger i en kommentar att
"konsensusetimaten för 2012 kan lämnas dämpade om inte det
framkommer fler orsaker att tro på ett starkare andra halvår
2012". Banken noterar vidare att man i dagsläget inte ser
tillräckligt med indikationer för inta en mer positiv
inställning gällande det andra halvåret jämfört med det första
halvåret, såvida inte massamarknaden fortsätter att återhämta
sig.
Analytikerkollegorna på UBS, Morgan Stanley och Danske Bank
är inne på samma linje och bedömer att UPM:s höjda utsikter inte
är tillräckligt för att motivera några större
estimatrevideringar.
För Holmens del överraskade bolaget marknaden med högre
volymer och ett resultat som var klart bättre än väntat, med
solida siffror från kärndivisionen Iggesund Paperboard. Samtliga
rörelsemarginaler för affärsområdena överträffade analytikernas
prognoser enligt SIX Estimates.
Deutsche Bank bedömer samtidigt att ett positivt första
kvartal motverkas av de kortsiktiga utsikterna för bolaget. I
det säsongsmässigt svaga andra kvartalet väntas även
marknadsrelaterade neddragningar och avtagandet av
valutasäkringar tynga på resultatet, enligt bankens analytiker.
Finska Metsä Board visade en mindre förlust än väntat och
bolaget spår att volymerna för kartong kommer att förbättrats
sekventiellt. Volymerna för papper- och massaprodukterna spås
förbli relativt oförändrade. Deutsche Bank noterar att
förbättringen av bolaget fortsätter och att kvalitén i rapporten
var god, med bättre resultat än väntat från kärnenheterna.
Billerud och Stora Ensos resultat inkom i linje med
förväntningarna och analytikerna gör inga större
estimatförändringar för bolagen.
För Billeruds del återhämtade sig orderläget till en mer
normal nivå under kvartalet, efter ett svagt föregående kvartal,
och vd Per Lindberg sade i en intervju med Nyhetsbyrån SIX att
marknadsläget har förbättrats och att man har positiva utsikter
inför kommande kvartal och väntar sig stabila eller något
förbättrade volymer framöver.
Carnegie och Nordea anser att bolaget signalerar om en
förbättring, samtidigt som inga större triggers väntas i närtid
och analyshusen bedömer vidare att estimaten lämnas relativt
oförändrade.
Mats Nordlander, Sverigechef för Stora Enso och ansvarig för
bolagets nya affärsområde Renewable Packaging, bedömde i en
intervju med SIX direkt efter rapportsläppet att
marknadssituationen är stabilare och något lättare att förutspå
i dag jämfört med hur situationen upplevdes vid föregående
kvartal. Vidare räknar Stora med stigande massapriser framöver.
En viss skepsis bland analytikerna inför kommande kvartal har
bidragit till något nedjusterade förväntningar. UBS och Bank of
America Merrill Lynch lyfter fram en viss oro över
massamarknaden som en bidragande faktor. För Biomaterials,
bolagets division för bland annat massabruken, noterades ett
klart vikande rörelseresultat under perioden vilket drog ned
rörelsemarginalen kraftigt till 3,0 procent jämfört med väntade
12 procent.
Stora Enso är nettosäljare om cirka 1 miljon ton massa per
år.
Pappers- och hygienföretaget SCA presenterade en
rapport som inte gillades av marknaden.
SCA:s affärsområde Skogindustriprodukter tyngde på nedsidan,
där det lägre resultatet till största delen hänfördes till lägre
priser inom massa, kraftliner och sågade trävaror. Samtidigt
visade kärnverksamheterna, Personlig Hygien och Mjukpapper, på
fortsatt stabila siffror i linje med förväntingarna.
Analytikerna har sänkt sina estimat för vinst per aktie med
omkring 4-8 procent för åren 2012-2014.
Noterbart är att SCA:s affärsområde Förpackningar från och
med det första kvartalet har exkluderas enligt SCA:s nya
rapporteringsstruktur, vilket komplicerat jämförelserna och
konsensusestimaten för kvartalet.

Prognoser och kommentarer från ABG Sundal Collier, CA
Cheuvreux, Carnegie, Credit Suisse, Danske Markets Equities,
Deutsche Bank, Evli Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea
Markets, Morgan Stanley, Pohjola Bank, SEB Enskilda, Swedbank
Markets och UBS ingår i sammanställningen.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.