Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Skog: Europeisk pappersefterfrågan ca -21% fr topp till 2012

(SIX) Den europeiska papperstillverkningens fortsatta nedgång
har utlösts av teknikskiften, ändrat konsumtionsmönster bland
slutanvändare och den senaste tidens försämrade konjunktur.
Sammantaget, sett över alla pappersklasser, är volymtappet
ackumulerat cirka 21 procent från respektive toppår till och med
år 2012.

Det skriver Risis skogsekonom Alejandro Mata i en analys på
branschbevakarens hemsida.

Även framåt kan man inte förvänta sig en återhämtning för
europeisk pappersproduktion utan volymtappet kan i en
långtidsprognos tänkas bli så stort som nära 45 procent
ackumulerat till år 2028 gällande Europa som helhet, och nära 60
procent för Västeuropa.

Intäkterna från papper väntas inte falla lika mycket som
volymerna. I Västeuropa väntas intäkterna från topp året 2007
fram till 2028 ha minskat med 32 procent.

Trots de lägre volymutsikterna för regionen väntas
papperstillverkarnas kapacitetsutnyttjande hållas uppe under
kommande år genom industrins aktiva neddragningar. Lönsamheten
väntas öka till följd av bättre balans mellan utbud och
efterfrågan, vilket säkrar överlevnaden för industrin på kort
sikt.

Skulle industrin inte dra ned kapacitet i takt med den
förväntade volymminskningen är överkapacitet garanterat följd av
pris- och lönsamhetsfall för eller senare, fastslår
Risi-ekonomen i sin analys.

Vidare skriver Alejandro Mata att sedan toppnivåerna, år 2006
för obestruket finpapper (WFU) respektive år 2008 för obestruket
mekaniskt papper, har efterfrågan på obestruket papper minskat
med 16 procent. Samtidigt har bestrukna papperssorter sett
minskad europeisk efterfrågan med 23-28 procent från respektive
toppår. Störst nedgångar har setts för tidningspapper där
situationen väntas fortsätta vara svagast.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC