Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-14

Skraltig lönsamhet som ska förbättras- Rapport från Bergman & Beving årsstämma 210831

Med ny VD med erfarenhet från M&A, köp och förvärv av bolag, visar Bergman & Beving tydligt riktningen framåt. Bolaget vill öka takten i företagsförvärv och samtidigt förbättra en ganska skraltig lönsamhet. Det är Magnus Söderlind, som sedan den första maj i år är satt att lösa den ekvationen.

Ett av bolagets finansiella mål, avkastning på rörelsekapitalet, R/RK, på 45 procent, ligger idag på blygsamma 20 procent. I ett konglomerat som B&B är det givetvis stora variationer bolagen emellan. Divisionen Tools & Consumables med lägst andel egna produkter och lägst marginal är säkert ett fokus Söderlinds besparing och omstrukturering.

Goodwillposten i det förvärvsdrivna företaget är högt, 33 procent av balansomslutningen. På stämman kom också frågor från aktieägare. Siffrorna är inte oroväckande höga, men bevakas och prövas kontinuerligt enligt kommentarer från revisorn. Ju mer förvärv desto större och snabbare avskrivningar, vilket blir den andra sidan av Söderlinds ekvation att hantera.

Huvudägarna Anders Börjeson och Tom Hedelius kan ändå känna sig lugna. Bolaget har stadigt vuxit, alltid med vinst och är idag värderat till över 4 miljarder kronor. Herrarna har en väl beprövad affärsmodell, att fokusera på höglönsamma företag med ledande positioner inom respektive marknadsnisch. Hittills har den fungerat väl.

Maria De Geer, Bolagsbevakare  

Författare Bolagsbevakningen