Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

SLEEPO: AVSER GÖRA NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 12 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Spotlightlistade Sleepo, en e-handelsbutik för möbler och
heminredning, har beslutat att kalla till extra bolagsstämma med förslag till
beslut om att tre riktade nyemissioner om totalt cirka 12 miljoner kronor som
medför en total utspädning om cirka 53,3 procent av antalet aktier och röster
i bolaget. Teckningskursen är 2,18 kronor per aktie.

De teckningsberättigade i nyemissionerna har genom avtal åtagit sig att teckna
erbjudna aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den första kontantemissionen uppgår till cirka 9,5 miljoner kronor. Lars
Lindgren har erbjudits möjlighet att teckna aktier för cirka 6,5 miljoner
kronor. Utöver Lars Lindgren riktas kontantemissionen till tre av bolagets
befintliga aktieägare, POP Invest AB, Klein Invest AS och Gunnar Lind.

Den andra kontantemissionen, om 0,5 miljoner kronor, riktar sig till bolagets
styrelseordförande Fredrik Palm.

Vidare har en kvitteringsemission om cirka 2,0 miljoner kronor föreslagits.
Teckningsberättigade i kvittningsemissionen är storägare och
styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och Philip Nickolsten,
styrelseordförande Fredrik Palm, och tidigare styrelseledamot Gunnar Lind.

Bakgrunden till nyemissionerna är att bolaget vill realisera planerna på en
större satsning på egna varumärken.

"Genom den föreslagna kapitalanskaffningen kommer bolagets finansiella
ställning stärkas avsevärt och bolaget kommer ges förutsättningar att
implementera sin strategi. Kapitalanskaffningen väntas väl täcka Sleepos
rörelsekapitalbehov för de kommande 12 månaderna", kommenterar vd Philip
Nickolsten.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt