Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Slitevind: Kommuniké från årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 14 MAJ I SLITEVIND AB (PUBL)

Vid årsstämma den 14 maj i Slitevind AB (publ) beslutades att:
• fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen,
• ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2018,
• styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,
• arvode utgår med 100 000 kr om året till styrelsens ordförande och 50 000 kr om året till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
• omvälja styrelseledamöterna Bo Ahlkvist, Christina Bellander, Jonas Dahlström, Theodor Jeansson, Fredrik Lindahl och Jonas Mårtensson samt suppleanten Per-Anders Croon,
• omvälja Anders Andersson till revisor och Roger Mirchandani som revisorssuppleant,
• bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 550 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Sådan emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet

Visby den 14 maj 2019

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Slitevind Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26147

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.