Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Redogörelse för valberedningensarbete och förslag inför årsstämman den 12 april 2016

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2016.

Bakgrund
På årsstämman den 27 mars 2015 utsågs en valberedning bestående av
Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande),
Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och
Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma
lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för
styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning
och instruktion för valberedningen, samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens arbete
Valberedningen sammankallades i november 2015 av Peter Hamnebo. Vid
det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande.
Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med
aktieägare och med övriga berörda parter.

Valberedningens förslag inför årsstämman
Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen fortsatt skall bestå av fem
ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob
Österberg och David Rönnegard. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som
bolagets ordförande. Ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson och Tony
Tonicton har avböjt omval.

Valberedningen föreslår som nya ledamöter Berit Nilsson och Fredrik
Österberg. Berit Nilsson är Civilingenjör med mångårig erfarenhet
från fastighetsbranschen. För närvarande avvecklar hon sin roll som
Fastighetschef vid Statens Fastighetsverk och hon har tidigare bland
annat varit Byggchef vid Svenska Bostäder. Fredrik Österberg är
entreprenör och har under flera år varit engagerad i Slottsvikens
valberedning.

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning:
Ledamoten David Rönnegard och föreslagna ledamöterna Berit Nilsson
och Fredrik Österberg anses som oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo, ledamoten
David Rönnegard och föreslagna ledamoten Berit Nilsson anses
oberoende i förhållande till större ägare.

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande
bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode
till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även
detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av
bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla
styrelsearvode.

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO
med auktoriserad revisor Peter Gårdström som huvudansvarig revisor
att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför
årsstämman 2017 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i
Slottsviken, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande
familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman

1. styrelse och ordförande i styrelsen,
2. arvoden för styrelsens medlemmar,
3. revisor och arvodering av revisor,
4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5. ordförande vid årsstämman

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda
kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till
valberedningens ledamöter.

Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hamnebo väljs
till ordförande vid årsstämman.

Övrigt
Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka
tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har
förklarat sig stödja valberedningens förslag.

Göteborg i mars 2016
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/redogorelse...
http://mb.cision.com/Main/11531/9934235/488532.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.