Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Slottsviken vinner markanvising på Orust

Slottsviken har, tillsammans med WH Bolagen Sverige AB tilldelats
markanvisning för att uppföra bostäder i Henån på Orust. Detta
innebär att Slottsviken återigen genom en markanvisning är involverad
i att utveckla och bygga bostäder från projektstart.

Förslaget omfattar cirka 26 lägenheter i bostadsrättsform fördelade på
tre punkthus om totalt cirka 1 900 kvadratmeter. Målsättningen är att
möta behovet av attraktiva lägenheter på Orust som till stor del i
övrigt är bebyggt med friliggande villor.

"Att vi tillsammans med WH Bolagen Sverige AB fick markanvisning är
mycket glädjande och ett resultat av ett framgångsrikt samarbete som
vi har etablerat tillsammans. För Slottsviken är det dessutom
ytterligare ett steg i rätt riktning gällande vår satsning på
fastighetsutveckling." säger Jakob Österberg, VD för Slottsviken.

Området som markanvisats ligger centralt i Henån och utgörs av
fastigheten Henån 1:412 och del av fastigheten Henån 1:306, där båda
fastigheterna är planlagda. Henån utgör, med en restid på 30 minuter
till Stenungsund och 1 timma till Göteborg, ett attraktivt stadsnära
läge, i linje med Slottsvikens strategi.

För det fortsatta arbetet i projektet har ett projektbolag bildats
tillsammans med WH Bolagen Sverige AB där båda parter äger 50%
vardera. Projektbolaget har tillsammans med Orust kommun tagit fram
ett genomförandeavtal som är villkorat av Orust kommunstyrelses
godkännande senast 2018-06-30, emedan beslut väntas tas 2017-11-22.
Genomförandeavtalet stadgar att projektbolaget senast inom 12 månader
från kommunstyrelsens beslut skall ansöka om bygglov för projektet.
När lagakraftvunnet bygglov sedermera erhållits skall köpekontrakt
avseende fastigheterna tecknas mellan parterna, där köpeskillingen
uppgår till 4,25 MSEK. Projektbolagets skyldighet att fullborda
förvärvet är villkorat av att föravtal har ingåtts för minst 75 % av
antal planerade lägenheter.

"Markanvisningen förstärker vår position i den spännande utvecklingen
av Västsverige som pågår. Vi ser fram emot att i nära samarbete med
WH Bolagen Sverige AB och Orust kommun vara med och utveckla
projektet i Henån framöver", säger Patricia Jerlin, Fastighets- och
affärsutvecklingschef på Slottsviken.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och
utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är
noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett
aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer
anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken
Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/slottsviken-fastighetsaktiebolag/r/slottsviken...
http://mb.cision.com/Main/11531/2392931/752723.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.