Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-02

Smågrinig extrastämma i Boule

Styrelsen i Boule Diagnostics hade kallat till en extra bolagsstämma på novembers första dag vilket var nio dagar innan bolaget lämnar rapport för tredje kvartalet. Från Aktiespararnas sida är det ett önskemål att kvartalsrapporter lämnas samma dag som det är bolagsstämma - ordinarie eller extra, då har nämligen vi aktieägare möjlighet att ställa frågor om innehållet i rapporten OCH få svar! 

Av någon anledning ville inte styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson hålla i klubban den här dagen, så man hade vidtalat advokat Per Hedman från Cirio advokatbyrå att leda stämman. Några av oss mindre aktieägare tyckte inte att det var ett bra förslag, men det visste vi inte förrän han redan blivit vald. Vi fick intrycket att han ansåg sig själv vara huvudnumret vid stämman och att aktieägarna utgjorde röstboskap. Han hotade gång på gång med att förbjuda aktieägarna att ställa frågor eftersom frågor betydde att stämman "drog ut på tiden". 

Vi anser att bolagsstämmorna är till för att aktieägarna ska fatta de beslut som Aktiebolagslagen ålägger aktieägarkollektivet samt att skapa förståelse för hur styrelser agerar i vissa frågor. Därför är det självklart att vi aktieägare ska få ställa berättigade frågor och få svar på dessa innan beslut fattas. En inhyrd advokat ska se till att stämman följer Aktiebolagslagen och bolagsordningen samt gängse samtalsformer. Om nämnde Hedman föreslås som ordförande vid någon stämma framöver, rekommenderas aktieägarna att försäkra sig om att han kommer att tillåta frågor under stämman och inte faller aktieägarna i talet.

Stämman hade bl a att ta ställning till ett förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra en företrädesemission. Stämman beslöt att rösta ja till förslagen. De största ägarna har garanterat emissionen till en kostnad av 2%. Således kan man tolka detta som att de bara litar på bolaget till 98%.

Grenspecialisten, som är bolagets största ägare, hade föreslagit att deras analytiker skulle beredas en plats i styrelsen. Stämman biföll deras önskan och valde Emil Hjalmarsson till ny styrelseledamot.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen