Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

Small Cap Danmark A/S: Indre værdi af SmallCap Danmark A/S er opgjort til 10,1 kr. pr. aktie

Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 10,1 kr. pr.
aktie baseret på lukkekurserne d. 08. 08 2019.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af
selskabets aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger og afsat
skat frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger og
estimeret skat for perioden siden seneste månedsopgørelse.

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet på tlf. 33
30 66 00.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt
Adm. dir.

Författare Hugin Nyheter