Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-15

Smart Energy: DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2015

KONCERNENS PERIODSIFFROR I KORTHET

Period Period

2015-07-01 2015-01-01

KSEK 2015-09-30 2015-09-30

Nettoomsättning 146 754 175 876

EBITDA -787 -978

Rörelseresultat -1 264 -1 628

Resultat efter

finansiella poster -2 576 -3 190

Resultat -2 548 -3 155

Resultat/aktie -0,02 -0,02

Soliditet, % 9% 9%

Likvida medel/aktie 0,40 0,40

Eget kapital/aktie 0,24 0,24

Antal aktier, st 130 520 592 130 520 592

KOMMENTARER TILL RESULTATET

· Det svaga resultatet beror till stor del av moderbolagets svaga
siffror avseende oljeprospekteringsverksamheten, kostnader av
engångskaraktär samt på att Smart Energy inte ägts under hela 2015.

· I koncernens resultaträkning ingår de olika förvärvens resultat
och omsättning från och med respektive förvärvs tillträdesdag:

Smart Energy Sweden Fuels AB, 2015-06-05
Energi & Bränsle i Skåne AB, 2015-08-17
Pallas Group AB (Publ), 2015-09-29
· De olika förvärven har medfört större kostnader av
engångskaraktär, både i samband med förvärven samt sedan av
organisatorisk art, såsom systembyten etc. Dessa kostnader uppgår
till ca 1,3 mkr.

· Förvärvsanalysen av förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB har
räknats om utifrån att förvärvet räknas som ett omvänt förvärv. Detta
har i princip inneburit att Goodwillposten och det egna kapitalet
minskat med motsvarande belopp jämfört med vad tidigare
förvärvsanalys visat och i sin tur har även koncernens nyckeltal
påverkats.

· Avskrivningstakten på goodwill för förvärven är satt till 10 år.

· Förvärvet av Pallas Group AB har medfört en stor minoritetspost,
eftersom ca 19% av kapitalet förvärvats men koncernförhållandet
uppfylls i och med att förvärvet motsvarar drygt 50 % av rösterna.
Förvärvet av denna aktiepost kommer att påverka EBITDA resultatet
positivt från och med årets bokslut med ca 8-9Mkr per helår.

Styrelseordföranden har ordet

Bäste aktieägare!

Denna kvartalsrapport ger lite mer kött på benen och visar vad bolaget
nu sysslar med. Tillväxten är hög och utvecklingen har gått mycket
snabbt och kommer fortsätta starkt framåt! Fokus under året har bara
lagts på expansion och konsolidering av förvärven. Denna strategi
kommer fortsätta under kommande år med tillägget att under 2016 ha
som mål att göra ett plusresultat på sista raden och inte bara
positivt EBITDA. Det kostar att växa och det syns i denna rapport då
bolaget belastats med stora engångskostnader i samband med förvärv
och utveckling. Allt detta går enligt plan och vid denna tid om ett
år så är ni aktieägare i ett helt annat bolag än idag. De resurser vi
nu sitter med, egen oljehamn, kontroll av egna tankfartyg, egen
försäljningsorganisation samt egna tankstationer o tankbilar är en
unik situation. Tillsammans med stor kassa samt över 5000 aktieägare
gör att vi tillsammans kan göra Smart till ett starkt energibolag med
stora marknadsandelar.

Intresset för Smart tankstationer är mycket stort och all personal
jobbar hårt i koncernen. Att vi nu har satt organisationen och kan
öka expansionstakten under 2016 känns bra. En del av grovjobbet är
gjort men mycket återstår. Kommuner och företagare ställer upp med
billig mark, i vissa fall bara 500kr i årsarrende för att få en
Smartstation till sin bygd. Smart jobbar därmed inte bara för sina
aktieägare utan gör därmed också samhällsnytta.

Smart Energy har börjat sin resa med fossila bränslen och kommer följa
utvecklingen med förnyelsebara bränslen som har börjat. Redan nu har
Smart bränslen med raps iblandat och vad vi kan vara säkra på är att
Sverige behöver ett bränslebolag som ägs av folket och kan erbjuda
energi till ett konkurrenskraftigt pris och samtidigt vara
tillgänglig på hela landsbygden. Sen om det må vara elstationer för
elbilar, gas, etanol, diesel, HVO, raps, m.fl. har ingen betydelse då
Smart kommer att finna en kommersiell väg att tjäna pengar oavsett
typ av energi som marknaden efterfrågar. Smart Energi helt enkelt!

Vill samtidigt tacka för ert förtroende som aktieägare i Smart och är
tacksam för ert tålamod gällande nyhetsflöde mm från bolaget. Under
2016 så kommer det fokuseras mer på IR frågor genom
aktiespararträffar, bättre hemsida med nyhetsbrev, events i samband
med invigningar av nya Smart stationer mm. Arbetet har påbörjats med
och nu finns flera filmer som beskriver verksamheten tillgänglig.

Vill också passa på att önska er en välsignad julhelg!

Fredrik Johansson

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Förvärvet av Smart Energy Sweden Fuels AB godkändes vid den extra
bolagsstämman den 27 juli.

Samtidigt godkändes även namnändringen till Smart Energy Sweden Group
AB (publ).

Val av ny styrelse och ny revisor godkändes enligt förslag. Samtliga
beslut var enhälliga.

Det nya bolaget beräknas, under innevarande år, omsätta ca 330 MSEK
och på helårsbasis omsätta ca 750 MSEK.

Den 5 augusti öppnade det nya bolaget sin andra tankstation i Småland,
nu i Bor. Den allra första stationen finns i Skruv, den öppnade i
under tidig vår.

Smart Energy har via dotterbolag tecknat ett nytt kreditavtal gällande
både banklån och rörelsekredit på totalt 89 MSEK. Detta stärker
bolagets finansiella ställning, samtidigt som det öppnar för framtida
förvärv av t.ex. fler bränslebolag.

Bolaget har påbörjat processen för en åternotering av aktien till den
ordinarie listan på AktieTorget vilket har dragit ut på tiden och nu
beräknas vara klart under första kvartalet 2016.

Bolagets namnbyte från Caucasus Oil AB (publ) till Smart Energy Sweden
Group AB (publ) registrerades hos Bolagsverket den 7 augusti 2015.
Bolagets aktie handlas från och med 2015-08-11 under det nya
kortnamnet SMART.

Bränslebolaget Energi & Bränsle i Skåne AB förvärvades under perioden
genom ett av Smart Energys dotterbolag. Energi och Bränsle har länge
varit marknadsledande på bränsleförsäljning i

Skåneregionen. Energi & Bränsle köper och säljer bränslen till bl.a.
jordbruk och industri, och hade en nettoomsättning på ca 350 MSEK
under 2014, och man fortsätter att öka försäljningen. Försäljningen
inom Smart-koncernen, inkl. nyförvärvet av Energi & Bränsle, blir ca
75 miljoner liter bränsle årligen och är stadigt ökande. Genom
förvärvet ökar Smart-koncernen sin nettoomsättning

till ca 750 MSEK per helår.
En ny Smart-station installerades i mitten av augusti i Svärtinge
nordväst om Norrköping. Den nya stationen beräknas öka koncernens
försäljning med cirka 12 MSEK per år. Smart är ensam station på
orten.

Ytterligare en Smart tankstation installerades i augusti. Stationen
finns i Sunnanå i Dalsland, där den kommer att kunna serva fordon
både på mark och i vatten. Den nya Smart-stationen beräknas
omsättningsöka koncernens försäljning med cirka 8 MSEK per år när den
driftsätts. Smart blir ensam station på orten.

Smart Energy och GEM Global Yield Fund (GEM) har undertecknat ett
avtal, där GEM förbinder sig att investera upp till 140 MSEK i Smart
Energy Sweden Group AB under de kommande 5 åren. Avtalet ger Smart
möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i Smart från GEM genom
riktade nyemissioner.

Smart Energy har tecknat avtal om ensamrätt för den Svenska marknaden
gällande bränsletillsatsen Xbee för en period på 5 år, med start den
28 augusti 2015. De första leveranserna av Xbee skedde under november
månad. Tillsatsen är ett så kallat organiskt bränsleadditiv, som gör
att kondens, slam och bakterier m.m. emulgeras (blandas väl) med
bränslet. Samtidigt blir förbränningen mer fullständig, vilket
motverkar sot och rök, samt gör att bränslesystem och tankar blir
renade. Xbee reducerar på det här sättet utsläppen av bl.a. CO2
(koldioxid), NOx (kväveoxider) och partiklar genom att
bränsleförbrukningen minskar. Dock beroende på motortyp samt hur
fordonet används.

Bolaget har under perioden förvärvat majoriteten av sjölogistikbolaget
Pallas Group AB som arbetar under namnet Pallas Shipping. Pallas äger
och driver två specialanpassade tankfartyg som kommer att användas
till transport av bränsleprodukter för Smart samt externa kunder som
Pallas servar i dagsläget. Förvärvet är en del av Smarts strategiska
plan och kommer göra så att Pallas och Smart tillsammans sparar ca
1,5Mkr per år genom gemensamt nyttjande av kontor, personal samt
administration. Förvärvet kommer att öka EBITDA resultatet med ca
8-9Mkr årligen för Smartkoncernen.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget har beslutat att dela ut sitt innehav i Webbster Media Group
till aktieägarna. Utdelningen godkändes på extra bolagstämma den 16e
november. Arbetet pågår med det praktiska kring utdelningen och
avstämningsdag kommer att kommuniceras när detta är klart.

Bolaget har hållit en extra bolagsstämma 16e november där förvärvet av
kontrollposten i Pallas Group AB motsvarande 50,1% av rösterna samt
18% av kapitalet godkändes.

Det beslutades även att styrelsesammansättningen skulle förändras.
Tillträdda nya ledamöter blev Per Fougberg, Karl-Erik Johansson samt
Martin Skoglund. Detta för att möta bolagets framtida behov av
erfarna strateger och företagsutvecklare med stor kunskap om
finansiering, utveckling, samt drift av tillväxtbolag såsom Smart
Energy. Tillfällig VD är Karl-Erik Johansson till dess att ny VD
rekryterats under december månad.

Bolaget har kallat på pengar från GEM Fund vilket har resulterat i att
bolaget fått in drygt 32Mkr i kassan och som betalning emitterat nya
aktier till GEM. GEM fick 10% i rabatt på den genomsnittliga
teckningskursen som aktien handlades i under 14 dagar från det att
bolaget kallade på pengarna från GEM.

Smart har via ett av sina dotterbolag tecknat avtal med Trelleborgs
Hamn om att hyra en bränsledepå i 8 år. Depån rymmer 6,4 miljoner
liter bränsle och beräknas att efter viss ombyggnad och
miljöförbättrande åtgärder tas i bruk innan årsskiftet för att sen
nyttjas fullt ut från och med februari 2016.

Huvudkontoret är nu flyttat från Jönköping till Göteborg.

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB(publ)

Huvudkontor : Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda

www.sesab.net

E-Post: info@smartenergysweden.se

Tel. 031-120056

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-energy/r/delarsrapport-1-juli---30-septe...
http://mb.cision.com/Main/11595/9884669/456960.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.