Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Smart Energy: Kommuniké från Årsstämma 2019 i SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (publ)

Smart Energy Sweden Group AB (publ) höll den 30 april 2019 kl. 11.00
årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i
Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona.
Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition
och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143 146 kronor
att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 3 748
292 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg,
Fredrik Johansson och Hans Schedin samt nyval av Robert Strandäng.
Styrelsen omfattar således fyra styrelseledamöter och noll
styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde den auktoriserade revisorn Fredrik Waern till
bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens
ordförande och med ett och ett halvt prisbasbelopp till envar av
övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd
räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens
förslag, d.v.s. ge styrelsen möjlighet att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut
om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman
som återfinns på bolagets hemsida (www.smartenergysweden.se).

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-120056
fredrik.johansson@sesab.net

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera
mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen
i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela
kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är
att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att
inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka
3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM
Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/kommunike-fran-arsstamma-2019-...
https://mb.cision.com/Main/11595/2800577/1034907.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.