Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Smart Energy: Komplettering och förtydligande till delårsrapport 2 - 2019

Den idag tidigare publicerade delårsrapporten (Q2 2019) redovisade
inte andra kvartalets siffror enskilt (resultat och
kassaflödesanalys) och bolaget har nu kompletterat med detta i en ny
version av Q2 2019 rapporten som finns att tillgå på bolagets
hemsida. Vi beklagar givetvis det inträffade och bolaget har därtill
kompletterat med texten nedan som finns upptagen på sidan 31 i
rapporten; "Kommentarer till koncernens rörelseresultat för första
halvåret 2019". Denna information ska ses som förtydliganden till
bolagets vinstprognos för 2019 och även till en del av de upptagna
engångskostnaderna.

Bolagets tidigare ledning och styrelse lämnade under första kvartalet
en prognos på att verksamheten skulle uppvisa ett resultat om 60-80
Mkr före skatt och eventuella förvärv under året är ej upptagna i
denna.

Bolagets nya ledning har nu istället valt att revidera denna tidigare
ställda prognos och med anledning av detta vill vi lämna nedanstående
kompletteringar och förtydliganden.

- Omsättning på cirka 1.5 - 1.6 miljarder SEK under verksamhetsåret
2019 (exklusive nya förvärv)

- Rörelseresultat före skatt och avskrivningar om 55 - 65 Mkr för
verksamhetsåret 2019.

- Rörelseresultat efter skatt och avskrivningar om 28 - 36 Mkr för
verksamhetsåret 2019.

* Bolaget har under perioden maj - juni 2019 haft väsentligt högre
valutakostnader än vad som tidigare varit budgeterade och detta på
grund av att tidigare ledning och företrädare inte valt att
valutasäkra alla dollartransaktioner under den aktuella perioden med
påföljden att bolagets rörelseresultat påverkats negativt.

** Under övriga kostnader har bolaget under perioden april - juni 2019
haft en tradingförlust om cirka 1,5 Mkr och detta beror främst på
oljepriset som under perioden haft en hög volatilitet och då påverkat
bolagets inköp negativt.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2019 kl. 15.20 CET.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera
mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen
i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela
kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är
att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att
inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka
5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM
Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/komplettering-och-fortydligand...
https://mb.cision.com/Main/11595/2890715/1096824.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.