Du är här

2017-08-31

Smart Energy: Pressmeddelande Fiskebäck 2017-08-31 Kl. 12:00 CET   Delårsrapport Smart Energy Sweden Group AB(publ)

Styrelsen och VD'n för Smart Energy Sweden Group AB vill härmed lämna
finansiell rapport för bolaget gällande H1. Rapporten finns att läsa
och att ladda hem på bolagets hemsida.

· Täckningsbidrag 1 för perioden uppgick till 29,8 Mkr (25,8 Mkr)
· EBITDA för perioden uppgick till 7,3 Mkr (4,0 Mkr).
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,1 Mkr (-1,7 Mkr).

Resultat i korthet Januari-juni HELÅR
2017 2016 2016
Nettoomsättning, Mkr 261,7 254,5 543,9
Täckningsbidrag 1 29,8 25,8 57,7
EBITDA 7,3 4,0 11,6
Rörelseresultat, Mkr 1,1 -1,7 -2,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr -1,6 -4,9 -4,2
Resultat efter skatt, Mkr -1,6 -4,9 -4,2
Resultat/aktie, kronor 0,00 -0,02 -0,02
Likvida medel/aktie, kronor 0,02 0,04 0,05
Eget kapital/aktie, kronor 0,14 0,22 0,22
Soliditet, % 31 18 17
Antal aktier, st 605 742 560 217 564 312 217 564 312

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl.12:00 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-12
00 56, Email: info@smartenergysweden.se

www.smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera
mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen
i bulk till jordbruk, industri m.fl. Smart Energy innehar ca 5 % av
svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är
att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att
etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande
fem verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 4500 aktieägare och
aktien är noterad OTC listan i Stockholm.

HUVUDKONTOR SMART HALLAND SMART FALKÖPING SMART SKÅNE

Tel: 031-12 00 56 Tel: 0300-775 15 Tel: 0515-100 88 010-7086600

INTERNET smartenergysweden.se mattssonoil.se energi-bransle.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-energy/r/pressmeddelande-fiskeback-2017-...
http://mb.cision.com/Main/11595/2337033/716304.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.