Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

Smart Energy: Rapportering av utfall gällande emission till GEM Fund

GEM Fund har beslutat att teckna 41 200 000 aktier samt också utnyttja
den option de har och teckna maximalt antal aktier, så totalt 82 400
000 aktier. Priset per aktie blir 0,364kr och är baserat på den
genomsnittliga stängningskursen minus 10%, under de 15 handelsdagar
efter det att Smart Energy påkallade likvid från GEM enligt PM
daterat 23 oktober 2015.

Smart Energy tillförs totalt 29,993,600 kr från GEM varav hälften
redan är inbetalt till bolaget och resterande likvid utbetalas vid
leverans av optionsaktierna.

GEM brukar vanligtvis inte utnyttja sin option att teckna fler aktier
men har i detta fallet valt att bli ägare i bolaget och på sikt
minska sin ägarandel genom att sälja delar av sina aktier till andra
investerare utanför börsen efter att aktiekursen har gått upp
ytterligare. GEM har meddelat att de efter att analyserat bolaget
sista tiden finner bolagets expansionsplaner mycket intressanta och
därför tror på en stark utveckling av aktiekursen.

Observera att optionsaktierna (41,2m aktier) ännu inte är levererade
till GEM. Totalt emitteras 82,4m aktier varav hälften förs tillbaka
till huvudägaren som lånat ut 41,2m aktier och andra hälften behålls
av GEM. Detta sker efter att emissionen är registrerad på
bolagsverket vilket kommer att ske under kommande veckor med hjälp av
styrelsens bemyndigande. GEM kommer därmed att passera en ägarandel
över 10%.

Teckningen av aktier sker efter beslut från styrelsen att genomföra en
riktad emission till GEM genom styrelsens bemyndigande. Smart Energys
antal aktier kommer att vara 217 564 312 efter det att emissionen har
blivit registrerad hos bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka
med SEK 8 240 000 till SEK 21 756 431. Utspädningen blir 38% för
befintliga aktieägare.( I pm från 23 oktober så kommunicerades det
28% pga felskrivning). För att kunna fullfölja emissionen samt
avtalet med GEM så behöver bolaget utöka sin gräns för aktiekapital
och antal aktier vilket behöver beslutas på bolagsstämma. Kallelse
till extra bolagsstämma kommer att ske inom kort.

För att kompensera den aktieutspädning som kommer att uppstå i samband
med avrop av pengar från GEM i form av riktade emissioner, så
planerar styrelsen att även erbjuda befintliga aktieägare att, med
jämna mellanrum teckna sig för samma kurs som GEM, men med
ytterligare någon rabatt. Detta blir då i form av en
företrädesemission. Huvudägaren Edshultshall Holding AB har ställt
sig positiv till detta och har, om så blir fallet, för avsikt att
teckna sig för sina andelar av företrädesemissionerna. Bolaget
återkommer med mer information, om och när beslut om
företrädesemissionen tas.

Smart storsatsar nu på ökad försäljning, etablering av ytterligare
tankstationer, distribution m.m samt ytterligare förvärv. Allt detta
innebär att bolaget behöver fylla på kassan samt förbättra
nyckeltalen, bl.a. soliditeten, eftersom bolaget också lånat stora
summor pengar i bank, på grund av den ökade försäljningen och
tidigare förvärv. Det här kräver mer rörelsekapital, och bolaget vill
inte växa med enbart lånade medel. Smart satsar nu också mycket på
sin egenimport av bränsle via sin egna oljehamn i Trelleborg. Detta
kommer att binda 15-20mkr i rörelsekapital och samtidigt öka
omsättningen samt rörelsemarginalen i koncernen. Smart koncernens
finansiella ställning blir efter GEM emissionen mycket stark vilket
medför att expansionsplanerna kan bibehållas och sedermera utökas
ytterligare samt att kreditratingen för koncernen nu blir mycket
bättre gör att lånekostnaderna sänks.

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Info@smartenergysweden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-energy/r/rapportering-av-utfall-gallande...
http://mb.cision.com/Main/11595/9870670/447017.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.