Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-19

Smart Energy: Redogörelse för koncernomsättning m.m. i Oktober 2015

Under oktober hade koncernen försäljningsintäkter om 56,9 MSEK och bruttoresultatet uppgick till 1,6 MSEK.

Redogörelse av försäljning från egna stationer
Under oktober hade koncernens egna bränslestationer
försäljningsintäkter om lite drygt 4 MSEK exkl. moms.

Samtliga tankstationer har sålt som budgeterat förutom Smart stationen
i Svärtinge då den fortfarande är så pass ny. Åtgärder har vidtagits
för att öka försäljningen, bl.a. så har invigning hållits samt ökade
reklaminsatser har genomförts.

Dieselstationerna i Mattssons Oljor sålde enligt budget, dock sålde
stationen utanför Göteborgs hamn ca 20% mer än budgeterat.

Försäljningsprognos för koncernen

Det är ledningens bedömning att koncernen kommer uppnå en
nettoomsättning på ca 750-770 Mkr per helår och uppnå en försäljning
på helårsbasis till 75 miljoner liter. Långsiktiga försäljningsmålet
är att koncernen skall öka sin försäljning till 300 miljoner liter
bränsle årligen år 2019 jämnt fördelat mellan fossila och
förnyelsebara bränsleprodukter.

Kassalikviditet och eget kapital
Den 31 oktober hade koncernen en kassalikviditet på 38,8 MSEK varav
17,5 Mkr i spärrade medel som säkerhet till leverantörer. Det egna
kapitalet per aktie uppgick till 0,61 kr.

Strategisk utveckling samt pågående projekt

Förvärvet av kontrollposten i sjölogistikbolaget Pallas Group AB(publ)
är nu klart. Smart har också föreslagit att ändra bolagets namn från
Pallas Group till Smart Tankers på nästa ordinarie stämma.

Arbetet med att starta upp den egna oljedepån i Trelleborg för att
börja importera bränslen har påbörjats.

Investeringar mm
Bolaget bygger nya tankstationer fortlöpande, i takt med att nya
arrendeavtal skrivs, men också för att kunna möta det stora behov som
finns av mindre kostnadseffektiva samt miljövänliga tankstationer på
den svenska landsbygden. Bolaget kommer därför alltid att försöka
ligga före i produktionen med två till tre enheter, för att minska
etableringstiden för de nya tankstationerna. Ca 20 st nya orter har
lokaliserats som kvalificerar sig för att få en Smart mack, varav 3
st inväntar sitt godkännande från respektive kommun, därefter
etableras stationerna på kort tid. Nya orter som vill ha en Smart
station tillkommer hela tiden. Nya markarrendeavtal tecknas löpande
och två st. nya tecknades under oktober.

Management

Koncernen växer snabbt och detta skapar hög arbetsbelastning för de
anställda. Delar av styrelsen jobbar därför på konsultbasis för
tillfället för att skapa bättre bolagsstyrning samt anställa mer
personal där det behövs. Arbetet med att konsolidera de olika
förvärven och hitta synergieffekter pågår för fullt mellan bolagen
och kommer att fortsätta under en längre tid framöver i samband med
förvärvet av kontrollposten i Pallas Group AB. Nya styrelsen har satt
igång arbetet med att på allvar satsa på att använda koncernens kassa
på bästa möjliga sätt genom dels att göra fler förvärv, öka
marginalerna, utnyttja synergieffekter och hålla kostnaderna nere.
Fokus är tillväxt och skapa en ketchupeffekt på resultatet genom egen
import av bränsle och att inte konkurrera bara på priset utan också
på tillgängligheten för kunderna runtom i landet och att sälja bästa
tänkbara bränslet.

Rapporttillfälle mm

Kvartalsrapport 3 (Q3) kommer att publiceras den 15 december 2015.
Antalet aktieägare i bolaget är nu ca 2000 st. OBS! Intäkter från
bolagets olje & gastillgångar är ej medräknade i ovan siffror då de
alltid släpar med tre månaders fördröjning från operatören i USA.
Smart kommer nu tillsvidare att göra ett uppehåll med att sända ut
månadsrapporter . Arbetet med att flytta aktien från obs listan till
ordinarie lista pågår. Due Diligence är klart. Arbetet med
memorandumet pågår och granskning av koncernens räkenskaper skall
utföras av bolagets revisorer vilket kommer att påbörjas i december.

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Info@smartenergysweden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-energy/r/redogorelse-for-koncernomsattni...
http://mb.cision.com/Main/11595/9870903/447158.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.