Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Smart Energy: Smart Energy huvudägare Capital Conquest har förvärvat 38.987.720 aktier i Smart Energy för 4,6 Mkr

Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Bolaget") har idag blivit
informerad av Bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ) att
denne via sin egen kapitalförsäkring har förvärvat ytterligare
38.987.720 stycken aktier i Smart Energy Sweden Group (publ) under
perioden 7:e augusti till 31:e december 2019 och detta till ett
belopp om ca 4,6 Mkr vilket ger en genomsnittskurs om 0,118 per
aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank
direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar
300.648.494 stycken aktier motsvarande 28,23% av aktierna i Smart
Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 38.987.720
stycken aktier motsvarande 3,66% av aktierna i Smart Energy.
Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och
kapitalförsäkringens innehav till 339.636.214 stycken aktier vilket
motsvarar 31,89% av aktierna i Smart Energy.

De aktier som Capital Conquest AB innehar genom kapitalförsäkringen
ägs formellt av försäkringsbolaget som också registreras hos Smart
Energy som aktieägaren. Det finns således inte någon rättighet för
Capital Conquest AB att rösta för de aktier som innehas genom
kapitalförsäkringen. Capital Conquest AB har ej heller någon
överenskommelse med försäkringsbolaget att denne ska utöva rösträtten
för kapitalförsäkringens aktier i Smart Energy på visst sätt.
Eftersom Capital Conquest AB inte förfogat över kapitalförsäkringens
aktier på sådant sätt att bolaget påverkat rösträtten för aktierna
har Capital Conquest AB bedömt att det inte funnits skyldighet att
flagga eller lämna publikt bud när det sammanlagda aktieinnehavet om
30% överskreds. Eftersom ett indirekt innehav genom en
kapitalförsäkring kan begränsa marknadstransparensen har Capital
Conquest AB dock i samråd med Finansinspektionen och NGM beslutat att
lämna detta meddelande till aktiemarknaden samt snarast även låta
Aktiemarknadsnämnden pröva om budplikt skulle kunna anses föreligga,
och i så fall, om dispens från budplikten.

Som huvudägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har vi redan
sedan start tagit vårt ägaransvar och vår tilltro till bolaget och
dess verksamhet är idag mycket stor då vi ser en god tillväxtresa
under kommande år. Därför har vi valt att utöka vårt innehav i
bolaget med ovanstående investering,

säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB
(publ).

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
januari 2020 kl. 12:40 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to
business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk,
entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner,
åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget
bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer
på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien
är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och
huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/smart-energy-huvudagare-capita...
https://mb.cision.com/Main/11595/3002647/1170780.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.