Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Smart Energy: VD-brev december 2019

I egenskap som koncernchef för Smart Energy Sweden Group AB (publ)
("Bolaget") vill jag härmed enligt nedan lämna en lägesuppdatering
för Bolaget gällande de senaste två (2) månaderna samt en redogörelse
kring koncernens finansiella ställning per den 12:e december 2019 och
även kommentera vissa enskilda frågor beträffande ränteplaceringar,
vår kommunikationspolicy samt observationslistan.

I följande stycke presenteras finansiell information per efter senaste
rapporteringstillfälle. Dessa siffror bör således betraktas som
prognoser.

Försäljning och täckningsbidrag under perioden okt-nov 2019
Försäljning i koncernen avseende oktober-november uppgick till 210,6
Mkr och hade ett täckningsbidrag på 9,5 Mkr vilket motsvarar en
rörelsemarginal 4,51%. I retroperspektiv så är Bolagets försäljning i
oktober en av koncernens sämre månader medan årets december förväntas
bli en av de bättre under detta kvartals försäljningsperiod vilket
beror till viss del på de nya kundavtal som Bolaget tecknade under
september/oktober/november då dessa är i full gång och påverkar
decembersförsäljningen positivt.

Smart Energy koncernens finansiella ställning
Koncernen hade per den 12:e december 2019 en kassalikviditet på cirka
42,4 MSEK och cirka 55,0 MSEK i korta och långa ränteplaceringar samt
ett ökat lagervärde på cirka 30,0 MSEK och därtill även ökade
kundfordringar på cirka 15,0 MSEK vilket blir totalt 142,4 MSEK. Både
Bolagets ränteplaceringar och egna lager i Trelleborgsdepån kan
omsättas till likvida medel relativt omgående vid behov vilket gör
att Bolaget står väl finansiellt rustat inför kommande verksamhetsår
och dess utmaningar.

Smart Energy ränteplaceringar (finansiella placeringar)
Koncernen har som även tidigare kommunicerats gjort ett flertal olika
ränteplaceringar i både korta och långa positioner i syfte att
använda Bolagets resurser på bästa möjliga sätt under tiden som
Bolaget utvärderar nya företagsförvärv eller andra nödvändiga
investeringar som behöver göras. Under oktober/november i år så har
Bolaget haft ränteintäkter på totalt 1,01 Mkr från sina olika
ränteplaceringar vilket indirekt har minskat koncernens finansiella
utgifter med ca 70% under motsvarande period. Avkastningen på
Bolagets samlade ränteplacering överstiger därmed Bolagets egna
lånekostnader för motsvarande belopp, vilket jag ser som mycket
positivt, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy
Sweden Group AB (publ).

Bolaget har även under samma period valt att minska sina
ränteplaceringar med 5,0 Mkr och därmed stärkt rörelselikviditeten i
koncernen med motsvarande belopp då importvolymerna har ökat på grund
av en ökad försäljning och därmed även lagerhållningen i
Trelleborgsdepån.

Kommunikationspolicy och sekretess
Bolaget har valt en kommunikationspolicy som enligt koncernledningen
bevakar Bolagets intressen på bästa sätt och mot bakgrund av denna så
vi ber därför samtliga aktieägare att ha förståelse kring denna
policy med respekt för Bolagets alla olika samarbetspartners (kunder,
leverantörer, banker, myndigheter med flera) då dessa själva ofta har
en önskan om sekretess och anonymitet.

Men vi har även en förståelse för att många av er aktieägare vill ha
mer information kring Bolaget och våra olika avtal och någon
väsentlig förändring eller enskild händelse i Bolaget så kommer
givetvis koncernledningen att utvärdera om Bolaget ska göra ett
undantag kring nuvarande kommunikationspolicy. I övrigt så ber vi
alla intressenter att respektera denna kommunikationspolicy.

Observationslistan
Bolagets aktie handlas sedan 7 augusti 2019 på NGM:s observationslista
och bolaget har i detta blivit kontaktade av ett större antal
aktieägare som haft frågor kring observationsnoteringen och vårt svar
på detta är att vi för ett prioriterat och aktivt arbete i samarbete
med NGM börsen för att snarast möjligast kunna återgå till deras
ordinarie listan. En del i denna process har bland annat varit den
reviderade halvårsrapporten som bolaget publicerade den 2019-11-29
och så fort vi har mer information att tillgå i ärendet så kommer
denna att kommuniceras via ett pressmeddelande från Bolaget.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
december 2019 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to
business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk,
entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner,
åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget
bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer
på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien
är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och
huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smart-energy/r/vd-brev-december-2019,c2995867
https://mb.cision.com/Main/11595/2995867/1165068.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.