Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

SMART EYE: KÖPER IMOTIONS F 400 MLN KR, RIKTAD EMISSION 200 MLN (NY)

(Tillägg: mer information i rubrik och text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Smart Eye har ingått avtal om att förvärva Imotions för en köpeskilling motsvarande ett bolagsvärde om 400 miljoner kronor, baserat på Imotions finansiella ställning per den 31 december 2020 och exklusive en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Imotions är en leverantör av multimodal mjukvara avsedd för forskning kring mänskligt beteende. Bolaget omsatte cirka 95 miljoner kronor under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 med brutto- och ebitda-marginaler om 71 respektive 11 procent.

Av köpeskillingen kommer cirka 200 miljoner kronor att betalas i lite drygt 1 miljon nyemitterade aktier i Smart Eye och resterande del kommer att betalas kontant.

"Genom att kombinera Smart Eyes avancerade eye tracking och Emotion AI-teknologier med Imotions innovativa, flersensorsbaserade datainsamling och analysmjukvara bildas ett framstående bolag inom forskning och analys av mänskligt beteende. Det sammanslagna bolaget kommer att erbjuda en heltäckande, multimodal metod för analys av komplext mänskligt beteende samt erbjuda holistiska insikter inom mänskligt beteende", heter det.

Smart Eyes styrelse avser att utforska möjligheterna att genomföra en riktad nyemission om cirka 200 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuildingförfarande genomfört av Carnegie Investment Bank.

Den riktade nyemissionen avses dels att baseras på emissionsbemyndigandet från årsstämman i april 2021, dels på ett beslut av styrelsen att emittera resterande aktier efter bemyndigande av en extra bolagsstämman som förväntas hållas den 12 november 2021.

Mats och Martin Krantz samt Anders och Linda Jöfelt, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 17 procent av kapitalet i Smart Eye har åtagit sig att rösta för bemyndigandet av den del av den riktade nyemissionen som avses godkännas vid den extra bolagsstämman. I tillägg har aktieägare som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 25 procent av kapitalet i Smart Eye uttryckt sin avsikt att rösta för beslutet.

Det slutgiltiga utfallet i den riktade nyemissionen kommer att offentliggöras innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 27 oktober 2021.

Förvärvets slutförande förväntas ske innan utgången av november 2021.
Författare Direkt-SE