Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Smart Eye: Smart Eye delårsrapport januari - september 2018

Stärkt finansiell ställning möjliggör ökad tillväxt

Juli - september 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 15 324 (12 945) TSEK, vilket
motsvarar en ökning med 18 %.

· Rörelseresultatet uppgick till -9 759 (-8 180) TSEK. Resultatet
följer plan och beror på fortsatta investeringar i framförallt
personal för att möta den ökande aktivitetsnivån inom affärsområdet
Applied Solutions.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 836 (-8 285)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
· Likvida medel uppgår till 104 568 TSEK per sista september.
Bolaget har under kvartalet genomfört en riktad nyemission som
tillfört 113 940 TSEK före emissionskostnader.

· Bolaget meddelade att den design win som kommunicerades i juli var
med Geely Auto Group.

· Smart Eye fick ett utökat förtroende hos en befintlig kund genom
att det under kvartalet erhölls ytterligare fem design wins till
modeller på samma plattform som bolaget redan sedan tidigare har två
design wins till.

Januari - september 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 35 817 (32 692) TSEK, vilket
innebär en ökning med 10% jämfört med föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till -40 369 (-26 649) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -40 666 (-27 002)
TSEK.

· Resultat efter skatt per aktie är negativt.
Uppskattning av värdet på erhållna design wins

Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift
om estimerat marknadsvärde på erhållna design wins vid tidpunkten för
rapportens avlämnande. Inom parentes anges nivåerna i samband med
föregående rapporttillfälle, i detta fall 20 augusti 2018.

· Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 23
(18) design wins uppgår för närvarande till minst 675 MSEK (475) över
produktlivscykeln.

· Om bolagets system skulle användas i alla bilmodeller i befintlig
plattform hos de 5 (5) biltillverkare där design wins har
kommunicerats är det estimerade värdet för närvarande till minst 2
000 (2 000) MSEK sett över produktlivscykeln.

VD-kommentar

En stark utveckling

I det tredje kvartalet 2018 är det tre saker som står ut extra. I juli
kunde vi tillkännage Geely som ny kund, ett genombrott i Kina. I
augusti månad fick vi fem nya design wins hos en befintlig kund, ett
kvitto på att vår affärsmodell håller. Slutligen, i september,
genomfördes en riktad nyemission på 114 miljoner kronor som skall
investeras i den strategiskt viktiga massmarknaden för
förarövervakning. Efterfrågan i den riktade emissionen var stor och
översteg antalet aktier som styrelsen hade mandat att ställa ut. Det
gjorde att det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform, som gick
in som ägare i bolaget redan 2012, hade möjlighet att sälja samtliga
sina aktier. Det låg i linje med regeringens nya ägardirektiv från
2016, att Fouriertransform långsiktigt skulle avyttra samtliga sina
innehav. Fouriertransform har förutom att bidra med kapital också
bistått med kompetens, arbete i styrelsen och sitt breda
industrinätverk. Detta i det kritiska skede när Smart Eye tog steget
från mätteknikföretag till att bli en kvalificerad underleverantör
till fordonsindustrin. Vi tackar Fouriertransform för deras
engagemang och hälsar samtidigt de nya ägarna välkomna, som träder in
i deras ställe.

Vind i seglen för forskningsprodukterna

Research instruments har vässat sitt erbjudande för att kunna möta nya
marknadstrender, något som börjar visa sig i resultatet. I tredje
kvartalet uppgick omsättningen till 9 miljoner kronor, en ökning med
27 procent jämfört med motvarande kvartal i fjol. Det är en ökning
med 51 procent sett till föregående kvartal i år. Försäljningen
utvecklas positivt inom samtliga geografiska marknader och inom
samtliga produktfamiljer. För närvarande pågår ett intensivt arbete
att ytterligare förädla produktportföljen och vi kommer att fortsätta
att introducera nya modeller under hösten och vintern.

Marknadsledande förarövervakning

För Applied Solutions kvarstår situationen att det är högsta möjliga
tryck från i princip samtliga riktigt stora biltillverkare.
Inköpsprocesser i olika faser runt hela globen hanteras
förtjänstfullt av en effektiv och vältrimmad organisation. Det
främsta vapnet för att vinna upphandlingar är att ha marknadens mest
mogna och trycktestade mjukvarulösning för bilkunder, utvecklad
enligt fordonsindustrins stenhårda normer och kvalitetskrav. Ett
säkerhetssystem i en bil skall bara fungera, år efter år, med högsta
möjliga precision. Det gör att Smart Eye står unikt med sin flexibla
och öppna lösning, just när marknadsbehovet ökar i en aldrig tidigare
skådad takt. Nyemissionen säkerställer att den framgångsrika
affärsmodellen skalas upp.

Höga trösklar

Den långa och besvärliga kvalificeringen av mjukvara för bilar
försvårar för nya marknadsaktörer, som måste vara extremt långsiktiga
och uthålliga för att komma in i sin första bil. Samtidigt kan Smart
Eye leverera nödvändig funktionalitet med i sammanhanget hög
hastighet. Omsättningen för Applied Solutions på 6,2 Mkr är en ökning
med 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är viktigt
att poängtera att resultatet har uppnåtts samtidigt som den
övervägande delen av tillgängliga resurser har allokerats mot
affärsmöjligheter inom massmarknadssegmentet med framtida värde på
totalt över tio miljarder kronor. Totalt för koncernen landar
omsättningen på 15,3 Mkr, en ökning med 18 procent jämfört med 2017.

Martin Krantz

VD Smart Eye

Kontakt

Martin Krantz, VD
Tel nr 070-329 26 98
Martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO
Tel nr 070-320 96 95
Anders.lyrheden@smarteye.se

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s.
system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har
idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions.
Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom
Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för
integration i fordon.

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av
de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende.
Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem
samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att
utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få
företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon
som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har
för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till personbilar
hos fem globala fordonskoncerner.

Smart Eye är noterad på First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser och nås på: 08-4638000

Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018
klockan 8:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smart-eye/r/smart-eye-delarsrapport-januari---...
http://mb.cision.com/Main/15057/2653747/932591.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.