Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

Smart Eye tillkännager fyra nya design wins från global nordamerikansk OEM

Smart Eye AB erhåller fyra nya design wins från en stor nordamerikansk fordonstillverkare. Ordern gäller fyra nya bilmodeller på en ny plattform och har ett beräknat värde på 100 MSEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.

Smart Eye, den ledande utvecklaren av AI-baserad mjukvara till Driver Monitoring-system (DMS), har mottagit en order från en stor global nordamerikansk fordonstillverkare. Den nya ordern utvidgar Smart Eyes DMS-lösning till fyra nya bilmodeller, utöver de tre tidigare kommunicerade kontrakten med kunden.

De nya bilmodellerna, utrustade med Smart Eyes teknik, beräknas gå i produktion under 2023. Det beräknade värdet för ordern är 100 MSEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.

”De nya kontrakten är ett bevis på att vår DMS-teknik står stark, och att våra kunder har förtroende för vår förmåga att leverera den marknadsledande lösningen för säkerhetskritiska system”, säger Martin Krantz, VD för Smart Eye.

Smart Eye har nu erhållit totalt 88 design wins från 13 OEM:er. Tillsammans med tidigare kontrakt uppgår det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande design wins till mer än 2 250 MSEK. Det innebär att det totala potentiella värdet från ytterligare design wins hos befintliga biltillverkare på befintliga plattformar nu är 4 000 MSEK.

För mer information:


Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: anders.lyrheden@smarteye.se

Om Smart Eye


I över 20 år har Smart Eye utvecklat artificiell intelligens (AI) i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutsäger en persons avsikter och handlingar. Genom att noggrant studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Vår eyetrackingteknik används i nästa generations bilar, kommersiella fordon och ger nya insikter för forskning inom flyg, rymd, neurovetenskap etc. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 800 partners och kunder, inklusive US Air Force, NASA, BMW, Audi, Boeing, Volvo, GM och Harvard University. 
 
Besök www.smarteye.ai för mer information. 

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: http://www.corp.smarteye.se/sv/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Smart Eye är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-29 08:30 CEST.

Bifogade filer


Smart Eye tillkännager fyra nya design wins från global nordamerikansk OEM

Författare MFN