Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-20

Smarta produkter presenterades på MedicPens årsstämma

wysiwyg_image

I fokus var produkten ”Medimi®Smart” som utvecklats och förbättrats med CE-märkning, medicinkassetter och QR-koder. ”Medimi®Smart” kopplas upp mot patienternas mobiltelefoner, som informerar så att medicin kan tas i rätt tid.

MedicPens årsstämma i Malmö igår samlade cirka 15 personer, trots den udda tiden för en bolagsstämma; kl. 09.00 en torsdagmorgon. Det bjöds på ett rejält frukostbord, vilket uppskattades av stämmodeltagarna.

Det är inte ofta som årsstämmor innehåller produktpresentationer. Inte desto mindre var det vad MedicPens CTO, Teodor Sandström, och vd, Fredrik Westman, inledde med.

Vid norska upphandlingar är viktigt att patienten får påminnelser att ta sin medicin. Även kostnaden är relevant. Kunderna vill inte behöva besöka patienten så ofta. Upphandlingen i Norge, där en patientgrupp har ett stort vårdbehov, avser i nuläget 29 kommuner. Hur stor upphandlingen slutligen blir är oklart.

Ledningen berättade varför MedicPen satsar på Danmark. En av huvudorsakerna är att Danmark är långt framme i digitaliseringen. Den vunna upphandlingen på Nord Jylland är ett klart bevis på det.

I Sverige, där det är en uppdelning mellan landsting och kommun, har MedicPen haft det betydligt svårare. En svensk kommun i Sydsverige är positivt inställd, men för Medicpen är det i första hand Danmark som gäller.

Listpriset för Medimi®Smart ligger på ca 70 000 kronor beroende hur man räknar. MedicPen ser framför sig att försäljning kommer att ske först och främst via licenser. Kunden köper då support som MedicPen erbjuder. Enligt Fredrik Westman så nås break-even vid 3000 sålda enheter av Medimi®Smart.

MedicPen medgav på stämman att problem uppstått vid utrullningen av Medimi®Smart i Danmark, dock inget av allvarlig karaktär, utan snarare i form av normala händelser under produktutvecklingens gång. Medimi®Smart har en livslängd på 5 år innan den tas in för batteribyte och renovering.

När produktpresentationen avslutats startade själva årsstämman, en timme senare än utsatt tid. Stämman flöt på fint fram till styrelsevalet. Då visade det sig att den förslagna styrelseledamoten Gun-Britt Fransson inte var närvarande på stämman. Någon förklaring gavs inte.

Däremot var MedicPens föreslagne, nye styreseledamot Mats Persson, på plats och kunde delge stämman vad han lärt sig under sina trettio år i läkemedelsbranschen. En av de mindre aktieägarna som frågade vad specifikt Persson kunde tillföra var inte nöjd med svaret hen fick. Trots det nyvaldes de föreslagna ledamöterna med erforderlig majoritet.  

Aktiespararnas ombud på stämman, Joakim Sandström, föreslog att den nya styrelsen presenteras på hemsidan med uppgift om vad respektive ledamot kan tillföra bolaget. Förslaget togs emot positivt.

Endast två kandidater kandiderade till valberedningen, båda från bolaget, vilket Joakim Sandström påtalade inte i linje med bolagskoden. Styrelseordföranden sade att få velat ställa upp som ledamöter till valberedningen. Då föreslog en av aktieägarna att den avgående ordförande skulle ingå. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

Efter diskussion om maximalt emissionsbelopp för styrelsen att själv besluta ställdes två förslag emot varandra i en omröstning. Styrelsens förslag på max 150 miljoner vann mot det konkurrerande förslaget på 300 miljoner.

Stämman avslutades i positiv anda. Nu ser aktieägarna fram emot ett förhoppningsvis intressant år för MedicPen.

Författare och bevakare: Joakim Sandström

Författare Åsa Wesshagen