Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-20

Smoltek Nanotech Holding AB: Delårsrapport Q2 2018

JANUARI - JUNI

· Omsättningen uppgick till 330 TSEK (-)
· Rörelseresultatet blev - 4 772 TSEK (- 2 396)
· Resultatet per aktie blev - 0,89 SEK (- 0,45)
· Order från en ledande processteknikleverantör av skräddarsydda
testenheter

· Order avseende en serie processtester från en världsledande
tillverkare av konsumentelektronik

ANDRA KVARTALET

· Omsättningen uppgick till 330 TSEK (-)
· Rörelseresultatet blev - 2 568 TSEK (- 1 104)
· Resultatet per aktie blev - 0,48 SEK (- 0,21)
· Stort prestandasteg verifierat för vår CNF-MIM kondensatorlösning
· Order av kondensatorprototyper från tillverkare av passiva
komponenter

INTÄKTER OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET

Omsättningen under perioden uppgick till 330 TSEK (-).
Rörelseresultatet blev - 2 568 TSEK (- 1 104) och förklaras av ökade
kostnader för personal och marknadsföring. Resultatet efter skatt per
aktie blev - 0,48 SEK (- 0,21).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14 881 TSEK
(2 410). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 838 TSEK (1
614). Soliditeten var 94 procent (90).

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 43 881 TSEK (26
845) fördelat på 5 314 450 aktier. Under första kvartalet genomfördes
en nyemission som tillförde bolaget 20,0 MSEK före kostnader på 1,6
MSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet årsanställda uppgick till 6 personer.

Kommande rapporter

· Kvartalsredogörelse för årets 9 första månader kommer att
publiceras den 20 november

· Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 26 februari 2019
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömning
av koncernens ställning och resultat, då verksamheten är mycket
begränsad. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
företagets revisorer.

Kontakt

För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:

Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB
+46 708-393 693, anders@smoltek.com

Välkommen att följa oss: Twitter: https://twitter.com/Smoltek,
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smoltek-ab/, Facebook:
https://www.facebook.com/smoltek/

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB
är skyldigt att o?entliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
o?entliggörande 20 augusti 2018.

Om Smoltek
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek
specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer
med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en
omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav
48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är
verksamma benämns som "advanced packaging" (avancerad
kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en
marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig
tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och
ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

Bolagets aktie är listad på Aktietorget sedan 2018-02-26 under
benämningen SMOL.

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj
2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/delarsrapport-q2...
http://mb.cision.com/Main/16786/2594810/894337.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.