Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Smoltek Nanotech Holding AB (publ), Kvartalsrapport Q3 2021

Fokus på industrialisering och kommersialisering

Bäste aktieägare i Smoltek Nanotech Holding AB (publ),

Som nytillträdd vd för Smoltek, med knappt en månad i bolaget kan jag konstatera att det är stort tryck i hela verksamheten. Vi har konstanta dialoger med potentiella kunder och samarbetspartners för olika projekt. För Smoltek Semi handlar det främst om industrialiseringen av såväl produkt- som tillverkningsprocess för våra kolnanokondensatorer (också benämnda CNF-MIM-kondensatorer). För Smoltek Innovation handlar det om utvecklingen av vårt teknikkoncept för ett nytt cellmaterial till membran i elektrolysörer. Till sin hjälp har de den interna tekniska expertisen samt stöd av externa konsulter. Utvecklingsavdelningen, eller R&D-teamet som vi kallar det, har en central roll här, i att säkerställa de tekniska förutsättningarna och de delleveranser som krävs i projekten.

Under perioden har vi också meddelat om organisatoriska förstärkningar. Dels att vi, från 1 oktober, utsett Ellinor Ehrnberg som ny vd för dotterbolaget Smoltek Innovation, där hon det senaste året har varit affärsområdesansvarig. Vidare meddelades att Smolteks medgrundare och styrelseledamot Peter Enoksson utsågs till tf utvecklingschef under tiden vi söker efter en permanent CTO. Dessutom kunde bolaget, redan i somras, presentera mig som ny vd för koncernen, och jag har goda förhoppningar om att kunna bidra till bolagets fortsatta utvecjkling mot kommersialisering med hjälp av min erfarenhet från liknande roller i andra noterade teknikbolag som Neonode, Precise Biometrics och Scalado.

Verksamhetens utveckling

Under det tredje kvartalet kunde vi presentera framsteg såväl inom industrialiseringen av våra kolfiberbaserade kondensatorer som vårt teknikkoncept för cellmaterial till elektrolysörer. Inom industrialiseringen av våra CNF-MIM-kondensatorer kunde vi i slutet av augusti berätta att utvärderingslicensavtalet med en global tillverkare av elektroniska komponenter förlängts ytterligare samt att det projektet övergick i en ny fas med fokus på att definiera de affärsmässiga förutsättningarna för att ta CNF-MIM-produkten till marknaden. Det här är ett betydande framsteg som visar på denna aktörs starka tilltro till vår unika teknologiplattform.

Precis efter slutet av perioden gjordes motsvarande uppdatering om utvecklingen av vårt koncept för högpresterande cellmaterial till elektrolysörer för produktion av grön vätgas. Här fortlöper utvecklingsarbetet tillsammans med europeiska forskargrupper med sikte på tekniskt proof-of-concept. Parallellt för vi dialoger med stora internationella tillverkare för att kunna starta upp samarbeten för den fortsatta utvecklingen och industrialiseringen av projektet.

Finansiering och framåtblickande

Utvecklingsarbetet och Industrialiseringen av vår teknik kommer att kräva betydande investeringar, och därför är det positivt att Smoltek har en stark finansiell position idag. Vi hoppas dessutom på ytterligare förstärkning av vår likviditet när den pågående nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 avslutas den 3:e november 2021. Jag vill uppmana alla aktieägare att kontrollera om ni har tilldelats teckningsoptioner som i så fall kan utnyttjas för att köpa aktier i bolaget.

Så här långt har jag fokuserat på att läsa in mig på Smoltek och diskutera med mina nya kollegor för att förstå bolaget och göra en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för en övergripande strategi för den fortsatta industrialiseringen och kommersialiseringen av vårt erbjudande. Jag ser fram emot att kunna berätta mer om detta framöver. Min målsättning är att Smoltek ska kunna accelerera värdeskapandet i bolaget till gagn för våra aktieägare samtidigt som vi fortsätter att bidra till den tekniska utvecklingen och en mer hållbar värld för nuvarande och kommande generationer.

Slutligen vill jag passa på att, tillsammans med styrelsen, rikta ett stort tack till min företrädare Marie Landfors för hennes förtjänstfulla bidrag under sin tid som Smolteks tf vd. Det intensiva och målmedvetna arbete som hon har lagt ned gör det lättare för mig att ta över vd-rollen på ett effektivt sätt.

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

Första nio månaderna och kvartalet i korthet (koncernen)

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättning: 995 KSEK (2 260)
 • Rörelseresultat: -16 250 (-9 451)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -2,00 SEK (-1,45)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,69 SEK (-1,41)
 • Antal utestående aktier: 8 114 817 (6 834 817)
 • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av teckningsoptioner: 9 597 218 (7 006 531)
 • Summa eget kapital: 123 501 KSEK (68 330)
 • Likvida medel: 61 877 KSEK (20 779)
 • Soliditet: 94,6% (91,8%)

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättning: 418 KSEK (969)
 • Rörelseresultat: -3 185 (-2 302)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -0,39 SEK (-0,34)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -0,33 SEK (-0,33)
 • Ny vd för Smoltek Nanotech utsedd
 • Ny vd för Smoltek Innovation utsedd
 • Ny utvecklingschef för R&D utsedd
 • Förlängd utvärderingslicens för bolagets kondensatorteknologi CNF-MIM
 • Industrialiseringsprojektet för diskreta CNF-MIM-kondensatorer har övergått från konceptfas till designfas
 • Upphandling av industriella maskiner för växt av kolnanofibrer fortskrider med förhandlingar och tester
 • Positiva resultat från förstudie av koncept för cellmaterial till elektrolysörer
 • Investeringar i intern R&D-utrustning

För ytterligare upplysningar: 

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com   
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors    (https://www.smoltek.com/investors)

Författare Cision