Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek Nanotech Holding AB publicerar prospekt inför föreliggande företrädesemission av un...

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") publicerar
idag ett prospekt inför föreliggande företrädesemission av units
bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt
på Bolagets webbplats (www.smoltek.com) och på Partner Fondkommission
AB:s webbplats (www.partnerfk.com).

Sammanfattning av företrädesemissionen

Bolagstämman i Smoltek Nanotech Holding AB beslutade den 26 februari
2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier
och teckningsoptioner av serie TO 2 ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa
investerare och emissionsgarantier.

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 36,5 MSEK genom
Företrädesemissionen och högst 26,6 MSEK genom teckningsoptionerna.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas
för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt
fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och
förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som
på avstämningsdagen den 6 mars 2019 är registrerade som aktieägare i
Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det
antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av
teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära
företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning samt
allmänheten.

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära
företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde
den 6 mars 2019. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en
(1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption
av serie TO 2. Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en
teckningskurs om 40,00 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av
teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den
genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock
Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10)
handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden
börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd
av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från
och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Teckning av
units sker under perioden 8 mars - 22 mars 2019. Teckning av units
kan även ske utan stöd företrädesrätt.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Smoltek
Nanotech Holding AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Johansson, VD;

Tel: +46 (0) 708-39 36 93
E-mail: anders@smoltek.com

Smoltek är ett globalt verksamt företag som utvecklar processteknik
och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första
hand för halvledarindustrin. Bolaget skyddar sin unika teknik genom
en omfattande och växande patentportfölj, bestående av ett 80-tal
sökta patent varav 51 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet
där Smoltek huvudsakligen är verksamt benämns som "advanced
packaging" (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research &
Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en
genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden
2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smoltek-nanotec...
https://mb.cision.com/Main/16786/2756573/1002280.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.