Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

SMOLTEK: RÖRELSERESULTAT -3,2 MLN KR 3 KV (-2,3)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Smoltek redovisar ett rörelseresultat uppgående till -3,2 miljoner kronor (-2,3) för det tredje kvartalet 2021. Nettoomsättningen blev 0,4 miljoner kronor (1,0). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0:39 kronor (-0:34).

Bolagets likvida medel vid perioden slut var 61,9 miljoner kronor (20,8).

Det framgår av bolagets delårsrapport.
Författare Direkt-SE