Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-28

Snabb ökning av substansvärdet

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Stora värdeökningar på fastigheterna drog upp FastPartners resultat även under kv4 2016. Substans-premien i aktien är nästan borta och räntearbitrage det fjärde bästa i fastighetssektorn. Vi upprepar vårt råd Öka.

FastPartner under ledning av Sven-Olof Johansson har utvecklats från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett av de mest snabbväxande börsnoterade fastighetsbolagen de senaste åren. Sammansättningen på bolagets fastighetsbestånd har förskjutits mot den dynamiska Stockholmsregionen där cirka 76 procent av hyresintäkterna genereras.

Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera högavkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv lånefinansiering.

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som exempelvis köpet av förortscentrumen Tensta, Rinkeby och Bredäng med flera år 2011. Här har bolaget lyckats förbättra fastigheternas driftnetto avsevärt, genom en bättre nettouthyrning. Nu finns en potential att sänka vakanserna i en större fastighetsportfölj som förvärvades från Castellum i slutet av 2015.

FastPartner avser att investera cirka 3 miljarder kronor under de närmaste åren i bland annat 800 nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen. Därtill kan nya fastighetsförvärv genomföras.

Nu är en företrädesemission om 770 miljoner kronor genomförd. Det har gett bolaget finansiella resurser att genomföra sina planer.

FastPartner har omkring 2 procent värderingsarbitrage på nya förvärv i förhållande till räntekostnaderna. Ett fastighetsförvärv på 1 miljard kronor skulle höja vinst per aktie med cirka 7 procent. Därtill kommer projektgenomförande för 480 tusen kvadratmeter uthyrbar yta på av bolaget ägd mark (bostäderna ovan är en del av detta). Vi upprepar vår tidigare rekommendation Öka i aktien med riktkurs 150 kronor (160).

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities