Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

SNOR: SNOR: Meldepliktig handel

Den 17. februar 2020 kjøpte primærinnsider Roald Røsand, generalforsamlingens
leder, 7.368 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest til kurs NOK 119. Etter
dette kjøpet eier Roald Røsand 50.547 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest.

Kristiansund, 18. februar 2020

Kontaktperson:
Økonomisjef Lars Naalsund, 901 11 866

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495761

Författare OSE News