Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

SNOR: SNOR: Regnskap pr 4. kvartal 2019 - Presentasjon Kapitalmarkedsdag 14. februar 2020

Vedlagte presentasjon av banken og regnskap pr 4. kvartal 2019 legges frem på
kapitalmarkedsdag i regi av SpareBank 1 Markets den 14. februar 2020.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Odd Einar Folland: 913 23 360
Finansdirektør Steinar Sogn: 906 16 167

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495515

Författare OSE News