Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

SOAG: SOAG: KORR: STABIL DRIFT, GODT RESULTAT FRA SPAREBANK 1 GRUPPEN

STABIL DRIFT, GODT RESULTAT FRA SPAREBANK 1 GRUPPEN

Konsernet SpareBank 1 Østfold Akershus hadde et resultat før skatt hittil i år
på 277,9 mill. kr (237,2 mill. kr). Resultatet hittil i år og kvartalets
resultat preges av gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen, som i hovedsak
skyldes Fremtind fusjonen i første kvartal og verdiregulering av eiendom i andre
kvartal. Resultat fra ordinær drift etter tap ble på 154,8 mill. kr (142,9 mill.
kr). Egenkapitalavkastningen ble på 14,7 % (13,4 %) og ren kjernekapitaldekning
ble på 16,2 %. Konsernet har en kapitalsituasjon og offensive medarbeidere som
gjør oss godt rustet til å ta markedsandeler i tiden som kommer, sier Adm. dir.
Arild Bjørn Hansen.

Rentenettoen ble på 194,0 mill. kr (183,2 mill. kr) og utgjorde 1,64 % (1,73 %)
av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Økningen i kroner er sammensatt av
høyere rentenivå og høyere volum. Nedgangen i % sammenlignet med fjoråret
skyldes primært økt innskuddsrente og økt fundingkostnad i form av stigende
Nibor.

Sterk tro på fremtiden
Vi er optimistiske til utviklingen i regionen vi opererer i. Næringslivet går
godt og Østfold- og Akershus regionen har over mange år hatt sterk
befolkningsvekst. I tillegg viser ferske tall at Østfold har den sterkeste
boligprisveksten i landet samt at omsetningshastigheten på boliger i Fredrikstad
og Sarpsborg er høyest i landet. Denne utviklingen reflekteres godt i
bedriftsmarkedet hvor etterspørselen etter bankens tjenester er stor og veksten
er lønnsom. Det er tilfredsstillende å få bekreftelse på at vi har lykkes med å
bli et reelt alternativ til sentralstyrte forretningsbanker i regionen, sier
Arild Bjørn Hansen.

I personmarkedet er boliglånsveksten noe lavere enn det vi kunne ønske oss, men
den tok seg opp i løpet av andre kvartal. Konkurransen om boliglånskundene har i
1. halvår vært ekstraordinær tøff. Det jobbes godt med å få veksten tilbake på
nivå med markedsveksten, men vi ønsker ikke å gå på kompromiss med fastsatte
lønnsomhetsmål.

Banken er godt etablert i funksjonelle lokaler og har en filialstruktur som gjør
oss attraktive og synlige. Det er gjort flere organisatoriske tiltak for å enda
bedre utnytte ressursene våre slik at vi blir en bedre bank for kundene våre,
sier Arild Bjørn Hansen.

Inntekter fra betalingsformidling og eiendomsmegling viser en positiv utvikling
sammenlignet med fjoråret på henholdsvis 5,0 mill. kr og 2,1 mill. kr. Økte
markedsandeler kombinert med anbefalingsgrad over 90% gjør at konsernet
fortsetter sin satsning på eiendomsmegling i 2019.

Kostnadsprosenten hittil i år var på 39,0 % (40,6 %). Kostnadene hittil i år er
preget av ytterligere satsning på eiendomsmegling og flyttekostnader. Doble
husleiekostnader opphører fra og med juli 2019.

Lave tap
De lave tapsnivåene forsetter. Konsernet hadde en inntektsføring på netto tap
hittil i år på 3,2 mill. kr ( tap på 7,3 mill. kr). Tapene er primært knyttet
til endringer i tapsavsetninger for trinn 1 og trinn 2. Netto tap utgjorde -0,02
% (0,06 %) av brutto utlån inklusiv utlån overført til kredittforetak.
Tapsavsetningene utgjorde 0,26% av brutto utlån inklusiv utlån overført til
kredittforetak.

Nøkkeltall for året (fjoråret i parentes):
- Resultat etter skatt: 239,4 mill. kr (197,7 mill. kr)
- Rentenetto inkl. kredittforetak: 228,9 mill. kr (223,0 mill. kr) / 1,43 %
(1,52 %)
- Tapsprosent inkl. kredittforetak: -0,02 % (0,06 %)
- Egenkapitalavkastning: 14,7 % (13,4 %)
- Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 18,1 (kr 14,9)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 16,2 % (15,9 %)
- 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overføring til kredittforetak: 4,2 % (6,5 %)
- 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overføring til kredittforetak: 2,7 % (9,2 %)
- 12 mnd. innskuddsvekst: 15,0 % (4,8 %)
- Innskuddsdekning: 83,8 % (75,8 %)

Kontaktpersoner:
Adm. dir.: Arild Bjørn Hansen - 911 98 211
Viseadm. dir./Investorkontakt: Lillian E. Lundberg - 480 44 469

(Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert er i denne meldingen
korrigert til 16,2 %, for øvrig uendret)

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482960

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.