Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-30

Sobi 3 kv: Total försäljning Refacto 157 Mkr (SIX 132)

(SIX) Specialistläkemedelsbolaget Sobi, Swedish Orphan
Biovitrum, redovisar en total försäljning av Refacto, för
behandling av blödarsjuka, på 157 miljoner kronor (119).

Analytikerna hade räknat med en försäljning på 132 miljoner
kronor enligt SIX Market Estimates sammanställning.

Det framgår av rapporten.

Kineret, mot ledgångsreumatism, uppnådde en försäljning på
114 miljoner kronor (103). Det väntade värdet låg på 104
miljoner kronor.

Orfadin, för behandling av sjukdomen hereditär tyrosinemi,
sålde för 83 miljoner kronor (80). Den väntade försäljningen låg
på 88 miljoner kronor.

Försäljning i Mkr
Läkemedel 2012 3 kv 2011 3 kv SIX 2011 3 kv
---------------------------------------------------------------
Refacto 157 132 119
Kineret 114 104 103
Orfadin 83 88 80
Kepivance 20 20
Yondelis 14 15

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare direkt.