Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Sobi: Tecknar marknadsföringsavtal med Savient (Forts)

(Fyller på text i tidigare nyhet)

(SIX) Specialistläkemedelsbolaget Sobi, Swedish Orphan
Biovitrum, och Savient Pharmaceuticals har ingått ett avtal om
gemensam marknadsföring av Kineret i USA.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt villkoren i avtalet har Sobi beviljat Savient
exklusiva rättigheter att tillsammans med Sobi marknadsföra
Kineret i USA. Savient börjar marknadsföra Kineret från och med
den första april 2013. Sobi fortsätter att ansvara för
kommersiell läkemedelstillverkning, leverans,
farmakovigilans och regulatoriska aktiviteter för Kineret.

Kineret är en rekombinant IL-1-receptorantagonist som i USA
är godkänt för behandling av symtom och fördröjning av
strukturella ledskador vid måttlig till svår aktiv reumatoid
artrit hos patienter 18 år eller äldre som svarat otillräckligt
på behandling med ett eller flera sjukdomsmodifierande
antireumatiska läkemedel.

Kineret är också godkänt i USA för behandling av barn och
vuxna med den svåraste formen av kryopyrinassocierade periodiska
syndrom, så kallad Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory
Disease.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.